Datum van publicatie:

Bij een groot deel van de mensen met een beroerte is de loopfunctie aangedaan, wat zich bijvoorbeeld uit in een verminderde loopsnelheid, kortere staplengte en meer asymmetrie in het looppatroon. Dit heeft een negatieve invloed op de zelfstandigheid en kwaliteit van leven van de persoon met een beroerte.

Tijdens de revalidatie worden veelal loopafstand en loopsnelheid gemonitord. Loopeigenschappen zoals asymmetrie en variabiliteit, worden op dit moment niet gemeten in de neurorevalidatie. Echter, dit zou wél kunnen zorgen voor specifieker inzicht in de loopfunctie van de revalidant. Bewegingssensoren (“inertial measurement units”) lijken een gemakkelijk en hoopvol instrument om deze loopeigenschappen vast te stellen. Om die reden hebben wij onderzocht of de bewegingssensoren in staat zijn om loopeigenschappen betrouwbaar te meten bij mensen in de subacute fase na een CVA.

Resultaten
107 van de 166 loopeigenschappen worden betrouwbaar gemeten met behulp van de bewegingssensoren bij mensen in de subacute fase na een beroerte. Met de inzet van deze sensoren hopen we daarom een manier te vinden waarbij therapeuten in de praktijk het herstel van loopfunctie beter kunnen monitoren. Dit zou namelijk veel meer en specifieke informatie kunnen geven over de loopfunctie en het herstel er van in de tijd. In een vervolgonderzoek gaan wij ook kijken of de sensoren ingezet kunnen worden bij het voorspellen van het herstel van de loopfunctie na een beroerte.

Publicatie
Felius RAW, Geeraars M, Bruijn SM, Van Dieeën JH, Wouda NC, Punt M. Reliability of IMU-Based Gait Assessment in Clinical Stroke Rehabilitation. Sensors (Basel). 2022 Jan 25;22(3):908. doi: 10.3390/s22030908. Free PMC article