Datum van publicatie:

Veel patiënten ervaren aanhoudende vermoeidheid na hersenletsel. Het beloop en de ernst ervan is wisselend.

Wij volgden 204 volwassenen met mild traumatisch hersenletsel of beroerte om het beloop van de vermoeidheidsklachten na hersenletsel te onderzoeken. Naast vermoeidheid werd ook het beloop van problemen als angst en somberheid, cognitieve klachten en maatschappelijke participatie onderzocht. Tevens werd bekeken of factoren als leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en type hersenletsel beïnvloeden wie welke beloop heeft.  Deelnemers werden op 6 weken, 3, 6 en 12 maanden na hersenletsel onderzocht.

Van de 204 deelnemers had 78% een trauma gehad en 22% een beroerte. Er bleken vier verschillende groepen van beloop van vermoeidheid en de andere problemen te kunnen worden onderscheiden. De eerste groep betrof de helft van de deelnemers en deze hadden een beloop van milde en afnemende vermoeidheid en nauwelijks andere klachten.

De tweede groep, bijna 30% van de deelnemers, had ernstige aanhoudende vermoeidheid en daarbij matige cognitieve klachten en problemen in de maatschappelijke participatie. Vrouwen en ouderen zaten relatief vaak in de tweede groep.

De derde groep, ruim 10%, had ernstige aanhoudende vermoeidheid en daarbij angst, somberheids en cognitieve klachten en participatie problemen. De vierde groep, 7%, had afnemende vermoeidheid met angst en somberheidsklachten maar geen cognitieve of participatie problemen.

Het onderzoek laat zien dat het belangrijk is om bij de behandeling van vermoeidheid de combinatie van problemen te identificeren en aan te pakken.

Publicatie

Dit artikel is gepubliceerd in het Journal of Rehabilitation Medicine.
Smejka T, Verberne D, Schepers J, Wolfs C, Schepers V, Ponds R, Van Heugten C. Trajectories of fatigue and related outcomes following mild acquired brain injury: a multivariate latent class growth analysis J Rehabil Med. 2024 Mar 20:56:jrm32394. doi: 10.2340/jrm.v56.32394.