Datum van publicatie:

Visuospatieel neglect (VSN) is veel voorkomend na een CVA en kan het dagelijks handelen behoorlijk belemmeren. Een van de meeste gebruikte en aanbevolen behandelmethodes is Visueel Scanning Training (VST). Deze methode vergt echter veel herhaling. Dit maakt de behandeling intensief en weinig uitdagend voor de revalidant. Het gebruik van eHealth biedt extra mogelijkheden op het gebied van patiënt tevredenheid, efficiëntie en effectiviteit. Een oplossing voor verminderde motivatie zou Augmented Reality (AR) kunnen zijn. Dit biedt nieuwe kansen om in de eigen omgeving op interactieve wijze een behandeling aan te bieden bij een visuospatieel neglect.

In deze studie is onderzocht aan welke eisen een AR-applicatie zou moeten voldoen om het goed aan te laten sluiten bij de eindgebruikers. Door middel van design thinking methodes is er kwalitatieve data gegenereerd. Dit heeft geresulteerd in een eerste prototype-versie van een AR-spel. Het spel speelt zich af in een virtueel museum waarbij de revalidant steeds op zoek moet gaan naar virtuele schilderijen in de eigen (echte) omgeving. Het spel is gebaseerd op meerdere ontwerpkeuzes welke worden toegelicht in het artikel.

Bakker MDJ, Boonstra N, Nijboer TCW, Holstegea MS, Achterberg WP, Chavannes NH. The design choices for the development of an Augmented Reality game for people with visuospatial neglect. Clinical eHealth: 3, 2020: 82-88.

Nederlandse samenvatting: De ontwerpkeuzes voor de ontwikkeling van een Augmented Reality spel voor mensen met een visuospatieel neglect. 

Inleiding
Visuospatieel neglect (VSN) is veel voorkomend na een CVA en kan het dagelijks handelen behoorlijk belemmeren. Een van de meeste gebruikte en aanbevolen behandelmethodes is Visueel Scanning Training (VST).  Deze methode vergt echter veel herhaling. Dit maakt de behandeling intensief en weinig uitdagend voor de revalidant.  Het gebruik van eHealth biedt extra mogelijkheden op het gebied van patiënt tevredenheid, efficiëntie en effectiviteit. Een oplossing voor verminderde motivatie zou Augmented Reality (AR) kunnen zijn. Dit biedt nieuwe kansen om in de eigen omgeving op interactieve wijze een behandeling aan te bieden bij een visuospatieel neglect.

Doel
De ontwikkeling van een Augmented Reality-programma om de visueel scanning strategieen te bevorderen voor mensen met visuospatieel neglect.

Methode
Een ontwerpgericht onderzoeks benadering is toegepast, die zich kenmerkt door een iteratief en opbouwende manier om mensgerichte prototypes te ontwikkelen. Verschillende design thinking methodes zijn gebruikt om te achterhalen aan welke ontwerp eisen het AR-spel zou moeten voldoen. Patienten met visuospatieel neglect (n=7), Ergotherapeuten (n=8), een game ontwerp professional en andere zorg professionals(n=7) hebben mevanuit hun eigen perspectief input gegeven aan dit onderzoek door middel van co creatie

Resultaten
Het onderzoek heeft geresulteerd in fundamentele ontwerpkeuze voor een augmented reality spel voor patienten met visuospatieel neglect. De ontwerpkeuzes zijn extrinsieke motivatie, nostalgie, metaforen, directe feedback, onafhankelijk verplaatsen, object contrast, zoekelement en competitie. Extrinsieke motivatie is een van de belangrijkste ontwerp keuzes omdat het verminderde bewustzijn van de aangedane zijde bij de patienten ervoor zorgt dat zij niet altijd voldoende de gevolgen van het neglect begrijpen.

Conclusie
Door middel van dit onderzoek is er een AR-spel ontwikkeld voor mensen met een visuospatieel neglect als gevolg van een CVA. Het AR-spel en de methode zijn veelbelovend voor het gebruik van AR binnen de geriatrische revalidatie, met als doel om het zelfstandig verplaatsen  te bevorderen van patienten met een visuospatieel neglect als gevolg van een CVA.