Datum van publicatie:

Scholten EWM, Hillebregt CF, Ketelaar M, Visser-Meily JAM, Post MWM. Measures used to assess impact of providing care among informal caregivers of persons with stroke, spinal cord injury, or amputation: A systematic review. Disabil Rehabil. 2019 July 31:1-27.

Een dwarslaesie, niet-aangeboren hersenletsel of een beenamputatie heeft een grote impact op het leven van de persoon zelf, maar op dat van zijn/haar naasten. Er bestaan verschillende vragenlijsten om de impact van een aandoening op het leven van de naasten te meten.

Met een systematische review hebben we in kaart gebracht welke vragenlijsten gebruikt worden en wat de eigenschappen van deze vragenlijsten zijn. De meeste positieve eigenschappen werden gevonden voor de Zarit Burden Interview Short Form, Caregiver Burden Scale and Positive Aspects of Caregiving Questionnaire.

Naar het artikel