Datum van publicatie:

Het Kenniscentrum revalidatiegeneeskunde Utrecht (KCRU) is een samenwerking van het UMC Utrecht (Revalidatiegeneeskunde) en De Hoogstraat Revalidatie. Het is een samenwerkingsnetwerk met als doel met wetenschappelijk onderzoek, innovatie- en implementatie projecten bij te dragen aan de verbetering van de behandeling in de revalidatie.

Het KCRU werkte altijd vanuit de matrix met 3 thema’s: (family) empowerment, fysieke gezondheid en cognitieve revalidatie binnen 4 diagnoses; dwarslaesie, kind (CP-jeugd), CVA en NMZ. We hebben gekozen voor een aantal aanpassingen met als doel inhoudelijk nog beter aan te sluiten bij de ontwikkelingen van de revalidatiezorg binnen de diverse diagnosegroepen en de samenwerking met andere specialisten verder te verbeteren.

NIEUWE KOERS

Diagnosegroepen en thema’s

We doen onderzoek naar de diagnosegroepen: dwarslaesie, hersenletsel, neuromusculaire ziekten en aanlegstoornissen skelet. Binnen deze diagnosegroepen kunnen de onderzoeksactiviteiten gericht zijn op zowel volwassenen als kinderen en wordt nadrukkelijk de verbinding hier tussen gezocht. We zetten daarmee een ‘lifecourse’ (levensloop) aanpak centraal.

Onderzoek vindt plaats zowel in het UMC Utrecht als in De Hoogstraat Revalidatie is rondom de genoemde diagnosegroepen gericht op de thema’s (family) empowerment, fysieke gezondheid en cognitieve revalidatie. Daar worden de thema’s innovaties in zorgorganisatie en patiënt participatie aan toegevoegd.

Het team

Het KCRU is een samenwerkingsnetwerk van onderzoekers (junior en senior), studenten en promovendi. Echter, we geloven erin dat het verbeteren van de revalidatiebehandeling niet kan zonder de patiënt te betrekken bij onderzoek, innovatie en implementatie. Daarom hebben ervaringsdeskundigen een belangrijke rol in de activiteiten van het KCRU. Naast de ervaringsdeskundigen willen we zorgverleners met ambities op het gebied van onderzoek en innovatie een grotere rol geven en uitnodigen om mee te denken en mee te doen. Binnen de vier diagnosegroepen worden daarom teams gevormd bestaande uit mensen uit de zorg, ervaringsdeskundigen en onderzoekers vanuit het UMC Utrecht en De Hoogstraat Revalidatie.

In 2022 gaan diverse activiteiten plaatsvinden om vanuit de beschreven diagnosegroepen het netwerk met professionals, patiënten/naasten en onderzoekers verder te versterken en te zorgen voor kennisdeling en het identificeren en realiseren van kansrijke verbeteringen in de revalidatiebehandeling. Ook de website zal hier op worden aangepast.