Datum van publicatie:

De CoCo-P is een meetinstrument om cognitieve klachten in het dagelijks leven in kaart te brengen. Cognitieve klachten komen voor bij mensen zonder hersenschade en bij mensen met hersenletsel. Voor beide groepen geldt dat het zeer belangrijk om de cognitieve klachten serieus te nemen en deze goed uit te vragen. Hier kan de CoCo-P een uitkomst bieden.

Met gebruik van de CoCo-P kunnen behandelaren op een gestandaardiseerde wijze cognitieve klachten uitvragen die een patiënt ervaart in het dagelijks leven en waar duidelijke restricties worden ervaren. Het is belangrijk te benadrukken dat het instrument niet kan achterhalen of er sprake is van hersenschade. Er is ook een versie beschikbaar voor een naaste (partner, vriend(in), familielid), die de CoCo-P kan invullen over de patiënt.

Met de inzichten verkregen uit de CoCo-P kan gekeken worden naar psycho-educatie en eventuele behandeling op maat. Daarbij geldt dat cognitieve revalidatie alleen geïndiceerd is bij mensen met hersenschade. Dat neemt niet weg dat vermoeidheid, stress of andere belangrijke factoren die cognitieve functies en vaardigheden negatief kunnen beïnvloeden ook op maat aangepakt kunnen worden via bijvoorbeeld ergotherapeutische behandeling.

De herziene vragenlijsten voor volwassenen zijn te vinden bij www.kcrutrecht.nl/producten/coco-p