Datum van publicatie:

Tijdens het jaarlijkse kinderrevalidatie congres van de EACD (European Academy of Childhood Disability) van 23-25 mei dat deze keer plaatsvond in Parijs zijn onze onderzoekers volop actief geweest en hebben kennis gedeeld middels workshops, presentaties en posters.

Samen met collega’s van CanChild werd een workshop gegeven over samenwerking met patiënten en ouders in onderzoek waarin o.a. de Engelse versie van de participatiematrix werd gepresenteerd. Ook werd een mini-symposium gegeven over bevindingen uit PERRIN en PiP waarin werd gediscussieerd over de vertaling van deze bevindingen naar de praktijk.

In de postersessies was veel belangstelling voor de onderwerpen waar we mee bezig zijn: o.a. poster over het belang van voeding bij kinderen met CP, een poster over onderzoek naar de ervaringen van ouders van kinderen met SMA, en een poster over de PEDI-CAT.

Abstracts van alle workshops, presentaties en posters van het congres zijn hier te vinden

Binnenkort zijn alle posters te vinden via edu.eacd.org/