Datum van publicatie:

De behandeling van jonge patiënten met ernstig niet-aangeboren hersenletsel is versnipperd. Vaak worden patiënten afgewezen voor behandeling binnen de Medisch Specialistische Revalidatie, maar ook binnen de Geriatrische revalidatie. Maar waar kunnen deze mensen dan wel terecht?

Over dit vraagstuk is een enquête uitgezet onder revalidatieartsen en onder specialisten ouderengeneeskunde die veel patiënten behandelen met hersenletsel. De resultaten zijn opgeschreven in 2 artikelen; in Medisch Contact en in het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde. Het zou voor deze patiënten veel beter zijn als de betrokken artsen, revalidatieartsen en specialisten ouderengeneeskunde, hun aanbod integreren.

Bundel de krachten voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel in Medisch Contact

Revalidatie bij ernstig niet-aangeboren hersenletsel: samen beter, beter samen in Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde