Datum van publicatie:

De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) organiseert donderdag 10 november en vrijdag 11 november ’22, het jaarcongres ‘Dutch Congress of Rehabilitation Medicine’ (DCRM). Met 7 workshops, 10 lezingen (waaronder 4 top orals), 4 key notes en 10 posters is het KCRU mooi vertegenwoordigd. We laten daar dan ook graag een deel van zien.

Neuromusculaire ziekten (NMZ)

Irene Oude Lansink heeft een poster over een interviewstudie bij jongeren met SMA naar de impact van contracturen op het dagelijks functioneren en van de behandelingen (denk aan fysiotherapie maar ook orthesen, statafels en operaties) die ze in het verleden hiervoor hebben gehad. Heeft ons veel inzicht verschaft over de (toch beperkte impact van contracturen, als je ook spierzwakte hebt, kinderen/jongeren passen zich hieraan aan; maar wel belangrijke impact van behandeling, die in veel gevallen als heel negatief werd ervaren). Poster: Impact of contractures on daily functioning in adolescents with SMA – a qualitative study

Jochem Helleman heeft een dossieronderzoek gedaan naar het verwijsbeleid en timing van ademhalingsondersteuning (NIV) bij mensen met ALS. Dit loopt via het CTB en Jochem is nagegaan welke klachten, symptomen en stoornissen in ademhalingsfuncties mensen hebben bij verwijzing naar het CTB en als ze starten met NIV. Ook heeft hij gekeken naar overlevingsduur met (en zonder NIV) en redenen van mensen om NIV af te wijzen. Poster: Initiating non-invasive ventilation in patients with ALS: The Dutch approach

Remko Eenennaam heeft een interviewstudie gedaan onder patiënten met ALS, hun naasten en zorgverleners naar gedeelde besluitvorming rondom een voedingssonde (PEG). Poster: Control in the Absence of Choice: A qualitative study on decision-making for gastrostomy in people with ALS, their caregivers & healthcare professionals

Anita Beelen verzorgt een presentatie in de ‘Workshop onderzoeksnetwerken’ (een platform in dienst van wetenschappelijk onderzoek is nodig, of niet?) en zij zit zelf een mini-symposium voor over het belang van registraties met klinische gegevens om te komen tot de nodige wetenschappelijke onderbouwing van revalidatiezorg en de mogelijkheid om meer data-gedreven zorg te bieden.

Thema Innovatie

Onderwerp: Het verbeteren van de transitiezorg voor jongeren met een beperking

Iris van Wijk houdt een presentatie over het Net Als Jij project. Het Net-Als-Jij project heeft verbeterpunten in de transitiezorg (overgang van kindzorg naar volwassenzorg) voor jongeren met CP, Spina Bifida en een aanlegstoornis van het been onderzocht, en vervolgens in co-creatie met de jongeren en hun ouders materialen ontwikkeld die kunnen worden ingezet om de transitiezorg te verbeteren.

Iris van Wijk/ Jan Willem Gorter: Samen met de jongeren van het Net-Als-Jij project en van JongPit organiseren we een interactieve workshop voor zorgprofessionals om een concreet plan te maken om de verbeteringen in de transitie van jongeren met een beperking echt te gaan doorvoeren in de eigen organisatie met inzetvan de materialen die in het Net-Als-Jij project zijn ontwikkeld.

Workshop

Marjolijn Ketelaar e.a. verzorgen samen met CP Nederland een workshop over de Kwaliteitsstandaard Psychosociale Zorg Kinderrevalidatie. Deze is recent verschenen en te vinden via www.revaliderendoejesamen.nl Met de deelnemers aan de workshop gaan ze aan de slag met het doel handen en voeten te geven aan de kwaliteitsstandaard, zodat deze standaard onderdeel van de kinderrevalidatie wordt.

Poster Innovatie/Aangeboren Hersenletsel

Maureen Bult e.a. presenteren een poster dat zich richt op de deze week gelanceerde website www.cpenontwikkeling.nl. Op deze website vinden jongeren/jongvolwassenen met CP, ouders en zorgprofessionals informatie over CP en ontwikkeling van 0-35 jaar. Kunnen ervaringsverhalen bekeken worden en is er een gesprekstool te vinden die praktische handvaten biedt aan zowel mensen met CP als zorgprofessionals om in de spreekkamer het over ontwikkeling te hebben. De website is ontwikkeld in samenwerking met alle eindgebruikers, CP Nederland, het PERRIN consortium en de VRA. Poster: Longitudinal data available for people with Cerebral Palsy, parents and professionals

Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Lezing van Marieke Geerars:

Eerstelijns fysiotherapeutische nazorg na beroertezorg in het ziekenhuis of (geriatrisch) revalidatiecentrum. Is ons verwijsbeleid zo goed als we denken?

Mensen die na revalidatie van hun beroerte ontslagen worden uit het ziekenhuis of het (geriatrisch) revalidatiecentrum zetten hun fysiotherapiebehandeling soms nog door in bij eerstelijns fysiotherapeut. Wanneer wel en wanneer niet? En welke overwegingen spelen een rol? Deze lezing gaat over het besluitvormingsproces van zorgprofessionals uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum om wel of niet door te verwijzen naar de eerstelijns fysiotherapeut. Decision-Making on Referral to Primary Care Physiotherapy After Inpatient Stroke Rehabilitation

Presentatie van Natasja Wouda

Systematic review waarbij Natasja onderzoek heeft gedaan naar predictiemodellen waarmee het herstel van zelfstandig lopen bij mensen na een CVA voorspeld kan worden.

‘Secundaire gezondheidsklachten zoals pijn hebben een negatieve invloed op kwaliteit van leven van revalidanten met een dwarslaesie gedurende de revalidatie in het revalidatiecentrum’

Dwarslaesie

Presentatie (1 van de 4 top orals): Quality of life and its relation with the presence of secondary health conditions in patients with a recent spinal cord injury in inpatient rehabilitation.

De impact van secundaire gezondheidsklachten op kwaliteit van leven bij revalidanten met een dwarslaesie die klinisch opgenomen zijn in een revalidatiecentrum.

Bij revalidanten met een dwarslaesie neemt de gerapporteerde kwaliteit van leven toe gedurende de periode van opname in het revalidatiecentrum. Aanwezige secundaire gezondheidsklachten hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van leven, vooral het hebben van pijn. Verminderen van secundaire gezondheidsklachten, en dan met name effectief pijnmanagement, kan helpen om de kwaliteit van leven bij revalidanten te vergroten.

Poster

Eline Scholten: Innovatieposter over de Nederlandse Dataset Dwarslaesierevalidatie: stand van zaken sinds 2015 en doorontwikkeling van de dataset. Poster The Dutch Spinal Cord Injury Database (DSCID)

Poster

Aline Hakbijl-van der Wind: Toepasbaarheid van de AO Spine PROST (een meetinstrument) bij mensen met een motorisch complete dwarslaesie. Poster. Applicability of AO Spine PROST Patient Reported Outcome Spine Trauma) in people with a motor complete spinal cord injury

Dwarslaesie/Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Amy Jong-Tjien-Fa: Tevredenheid van revalidanten en naasten na klinische revalidatie. Poster Experienced care after rehabilitation : differences between spinal cord injury and acquired brain injury

Revalidatie-breed

Twee leuke symposia die benadrukken dat je in de revalidatie-breed kijkt, verder dan de diagnose en het fysieke. En in de workshop en minisymposium worden handvaten gegeven hoe je daar in je dagelijks praktijk vorm aan kan geven, zowel bij volwassenen als bij kinderen. Binnen KCRU hebben we ‘family’ en ‘aanpassen (cognities/coping)’ hoog op de agenda, daarom sluit dit mooi aan op wat wij doen.

Anne Visser-Meily, Jan Willem Gorter, Joris de Graaf. Workshop Proven practice: Practical pointers on the use of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) in clinical practice

Marion Sommers, Christel van Leeuwen, Marcel Post en Anne Visser-Meily. Minnisymposium: The person behind the patient: to be taken for granted?