Datum van publicatie:

Anne Visser-Meily en Jan-Willem Meijer

Dé week van bewegen is gestart. Om bewegen in deze week meer aandacht te geven is een nieuw magazine gemaakt vol Utrechtse innovaties en onderzoek over bewegen om bewegen te stimuleren en te optimaliseren.

Vandaag, in de Nationale beweegweek, nam Jan-Willem Meijer, lid van de raad van bestuur van De Hoogstraat Revalidatie, een exemplaar van het nieuwe beweegmagazine in ontvangst.

Op meerdere locaties in de Utrechtse regio is er aandacht voor bewegen, sport en fitheid. In het magazine ‘Het beweegt in Utrecht‘ ziet u meerdere voorbeelden vanuit UMC Utrecht (AZU en WKZ), de Hogeschool Utrecht, De Hoogstraat Revalidatie en Prinses Maxima Centrum. Met deze voorbeelden willen we patiënten, zorgverleners, onderzoekers, docenten en beleidsmakers inspireren, in beweging brengen en aanzetten tot verbeterde samenwerking en kennisdeling in de regio.

Initiatiefnemers van deze glossy zijn Cindy Veenhof, hoogleraar fysiotherapiewetenschap (UMC Utrecht) en lector Innovatie van Beweegzorg (Hogeschool Utrecht) en Anne Visser-Meily, is hoogleraar revalidatiegeneeskunde bij het UMC Utrecht en hoofd bij Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (KCRU), beiden zijn werkzaam op de afdeling RF&S UMC Utrecht. “‘Leven is bewegen’ staat op de muur van onze afdeling geschilderd. Bewegen is belangrijk voor iedereen en zeker voor mensen met extra uitdagingen vanwege hun leeftijd, ziekte en/of beperkingen”,  geven Cindy en Anne aan.

‘Bewegen is zoveel meer dan een fysieke activiteit. Bewegen en fit zijn is een belangrijke voorwaarde om mee te blijven doen aan onze maatschappij en daarmee een belangrijk doel voor de behandeling’.

Jan-Willem Meijer, lid van raad van bestuur, en Anne Visser-Meily, hoogleraar revalidatiegeneeskunde UMC Utrecht en hoofd van het KCRU