Datum van publicatie:

De Family Empowerment Scale (FES), is een vragenlijst waarmee inzicht kan worden verkregen in de mate van “empowerment” van ouders van kinderen met beperkingen; hoe krachtig voelen zij zich in hun rol als ouder en in hun rol in het zorgproces. De FES is ontwikkeld in de Verenigde Staten.

Met collega’s van het UMC Utrecht/WKZ hebben wij onderzocht of de Nederlandse vertaling van deze vragenlijst ook aansluit bij ouders van kinderen met een chronische ziekte, waarbij we o.a. ouders vroegen wat zij van de vragen vonden. De content validiteit voor deze groep werd in dit onderzoek bevestigd. Ouders en verpleegkundigen beoordelen de de items van de Nederlandse FES als relevant. Zij gaven ook aan dat de FES goed gebruikt zou kunnen worden als gespreks- en begeleidingsinstrument voor ouders.

Segers EW, van den Hoogen A, van Eerden IC, Hafsteinsdóttir T, Ketelaar M. Perspectives of parents and nurses on the content validity of the Family Empowerment Scale for parents of children with a chronic condition: A mixed-methods study. Child Care Health Dev. 2019 Jan;45(1):111-120. doi: 10.1111/cch.12629.