Datum van publicatie:

De Hoogstraat Revalidatie en het UMC Utrecht hebben op 30 september een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (KCRU) ondertekend. De vernieuwde overeenkomst zal het KCRU – het revalidatiegeneeskundig onderzoeks- en innovatiecentrum van De Hoogstraat Revalidatie en het UMC Utrecht – een extra impuls geven om door te groeien en nog steviger te positioneren in het (inter)nationaal revalidatiegeneeskundig onderzoek. Het KCRU wordt geleid door de hoogleraar revalidatiegeneeskunde, prof. dr. Anne Visser-Meily.

Het UMC Utrecht en De Hoogstraat Revalidatie hebben een unieke en succesvolle samenwerking in patiëntenzorg, onderwijs, opleiding en onderzoek in de revalidatiegeneeskunde. De twee organisaties intensiveren de samenwerking om samen onderzoek te doen met impact voor de revalidatiegeneeskundige zorg die beide organisaties leveren aan patiënten uit de regio Utrecht en daarbuiten. Door extra te investeren in de samenwerking tussen patiënten, onderzoekers en behandelaren willen we voor patiënten relevante vraagstukken, wetenschappelijk onderzoeken en de implementatie van de resultaten hiervan in beide organisaties maar ook daarbuiten verbeteren. Het wetenschappelijk onderzoek richt zich op de participatie van mensen met een beperking in onze maatschappij en het verbeteren van kwaliteit en efficiëntie van zorg.

“Er is het laatste jaar vooruitgang geboekt en geld geïnvesteerd in het verbeteren van de ALS zorg in UMC Utrecht door op afstand te monitoren. Dat principe is ook bruikbaar bij mensen met een dwarslaesie in de Hoogstraat Revalidatie. Binnen de kinderrevalidatie is het al jaren gebruikelijk om jongeren te laten mee denken bij onderzoeksvragen. Dat gaan we nu ook toepassen binnen al onze onderzoekslijnen”, aldus Visser-Meily.

De onderzoekers kunnen zich door de nieuwe samenwerking begeven in een grote praktijk waar in de samenwerking het complete palet aan revalidatiegeneeskunde geboden wordt. De bundeling van krachten in zorg en daaraan gelieerd onderzoek combineert de werelden van praktisch toegepast onderzoek en het academisch werkveld.

Dr. Jan-Willem Meijer, bestuurder van De Hoogstraat, vertelt: “Doordat onderzoekers zowel in Hoogstraat Revalidatie als in UMC Utrecht ‘opereren’ is de samenwerking met preklinische en klinische onderzoekers en medisch specialisten sterk verbeterd. Het revalidatiegeneeskundig onderzoek is daardoor beter ingebed in (NFU) expertise centra in UMC Utrecht en De Hoogstraat Revalidatie waardoor er gemakkelijker gezamenlijk onderzoek kan worden opgezet en uitgevoerd.”

Over het KCRU

Het wetenschappelijk onderzoek van het KCRU is ingebed in het Hersencentrum van het UMC Utrecht, met De Hoogstraat als academische werkplaats. Innovatie- en implementatieprojecten van het KCRU kunnen hun oorsprong hebben in De Hoogstraat, het UMCU of beide. Binnen het KCRU bestaan er 5 programmalijnen; Beroerte/CVA, Cerebrale Parese, Spierziekten, Dwarslaesie en Congenitale Skelet Afwijkingen. De samenhang over de verschillende programmalijnen wordt geborgd in de thema’s (Family) Empowerment, Fysieke Gezondheid en Cognitie.