Datum van publicatie:

Omgevingsfactoren spelen een belangrijke rol in participatie in het leven van kinderen met cerebrale parese. Denk bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid van een school, stress van ouders, of uitjes die met de familie worden ondernomen.

In deze literatuurstudie hebben we een overzicht gemaakt van de relaties tussen omgevingsfactoren en participatie/participatie-gerelateerde concepten bij kinderen met CP.

In totaal zijn 34 studies gevonden, waarbij we onderscheid hebben gemaakt tussen de participatie-concepten ‘aanwezigheid’ en ‘betrokkenheid’, en concepten gerelateerd aan participatie (competentie, zelfbeeld en voorkeuren). In de in totaal 34 geïncludeerde artikelen bleek vooral onderzoek te zijn verricht naar aanwezigheid en competentie.

De meest voorkomende factoren die samenhangen met participatie zijn gezinsfactoren (gezinsfunctioneren, relaties en omgang binnen een gezin), stress van ouders en type school. Relaties en omgang binnen een familie bleken zowel geassocieerd met participatie aanwezigheid als participatie betrokkenheid. Stress van ouders bleek gerelateerd aan participatie betrokkenheid, competentie en zelfbeeld. Daarnaast was type school van belang. Kinderen die naar een speciale school gingen scoorden lager op verschillende participatiedomeinen dan kinderen die een reguliere school bezochten.

De literatuurstudie heeft ons een overzicht gegeven van de momenteel beschikbare kennis over de relatie tussen omgeving en participatie in kinderen met CP. Toekomstig onderzoek zou zich moeten richten op veranderbare omgevingsfactoren om ontwikkeling van interventies gericht op participatie van kinderen te voeden.

Van der Kemp J, Ketelaar M, Gorter JW. Environmental factors associated with participation and its related concepts among children and youth with cerebral palsy: a rapid review. Disabil Rehabil. 2021 May 30:1-12. doi: 10.1080/09638288.2021.1923839