Care4carer implementatieproject

Dit project is afgerond

Wat is het Care4carer project?

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) heeft een grote impact op het welzijn van patiënten én van hun partners/naasten. In praktische zin kan het zijn dat de partner mantelzorger moet worden. Maar ook als er geen motorische of cognitieve gevolgen zijn waarvoor de patiënt zorg nodig, kan de partner te krijgen met bijvoorbeeld gedragsveranderingen van de patiënt en zal daar mee om moeten kunnen gaan. Zowel de NAH-patiënt als partner krijgen een andere rol in hun relatie en of gezin.

Uit het Care4carer onderzoek is gebleken dat partners en naasten hier vaak hulp bij kunnen gebruiken. De partners kregen hulp in de vorm van gesprekken en online modules. Het resultaat hiervan was dat zij meer grip op de situatie kregen. Wel gaven partners aan dat zij meer hulp ‘op maat’ nodig hadden.

Veel partners lijken niet te weten welke problemen zij precies ervaren: zij nemen taken of zorgen voor lief, zonder door te hebben dat zij zich ermee overbelasten. En als partners zich wel bewust zijn van hun problemen dan weten zij vaak niet waar ze terecht kunnen met hun problemen.

Ontwikkeling keuzehulp

In het Care4Carer implementatieproject is hiervoor een keuzehulp ontwikkeld op basis van de Caregiver Strain Index. Als partners deze keuzehulp online invullen krijgen ze inzicht in hun problemen, maar lezen ook bij wie ze terecht kunnen. Voor tien ‘leefgebieden’ zijn de hulpverleners beschreven: relatie en gezin, sociale contacten, mentale gezondheid, werk, geld, wonen, lichamelijke gezondheid, huishouden, dagelijks activiteiten/meedoen en zingeving. Ook is beschreven hoe zij daar terecht kunnen en of deze hulp bijvoorbeeld verzekerd is.

Infographic en video’s

Naast de keuzehulp is er een infographic ontwikkeld met verwijzingen naar deze leefgebieden. En zijn er video’s gemaakt waarin partners en zorgverleners het belang van hulp voor partners uitleggen vanuit hun eigen ervaring. Al deze producten staan op de website van Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl

Projectgroep

  • Sietske Boers, maatschappelijk werkende UMCU,  projectuitvoerder

  • Dr. Inge Vries-Lim, fysiotherapeut UMCU, projectuitvoerder
  • Dr. Vera Schepers, revalidatiearts-onderzoeker
  • Prof. dr. Anne Visser-Meily, hoogleraar Revalidatiegeneeskunde
  • Prof. dr. Caroline van Heugten, hoogleraar Klinische Neuropsychologie
  • Emmy Heijmans, maatschappelijk werkende UMCU
  • Michel Schoonenberg, maatschappelijk werkende Adelante Hoensbroek
  • Drie partners van NAH patiënten als ervaringsdeskundigen

Financiering

ZonMW

Projectplanning

september 2022 – september 2023

Contact

Sietske Boers, S.Boers-5@umcutrecht.nl