The CONECSCI trial

Dit project is afgerond

The CONECSI (COping with NEuropathiC Spinal cord Injury pain) trial is een onderzoek waarbij een multidisciplinaire cognitieve gedragsinterventie voor mensen met chronische neuropathische pijn na een dwarslaesie wordt onderzocht. Het is een multi-center, gerandomiseerde interventiestudie met een wachtlijstcontrolegroep. De experimentele groep start na de inclusie met de cursus en de wachtlijstcontrolegroep start een half jaar later. Op vijf momenten vullen de deelnemers vragenlijsten in. De deelnemers zijn mensen met een dwarslaesie en de eerste klinische dwarslaesierevalidatie minimaal 1 jaar geleden in De Hoogstraat, Adelante (voorheen: Hoensbroeck), Rijndam of Het Roessingh. De interventie heeft als doel het leren omgaan met chronische neuropathische pijn na een dwarslaesie en bestaat uit elf bijeenkomsten.
Alle bijeenkomsten worden gegeven door een psycholoog (of nurse practitioner) en een fysiotherapeut. De cursus bevat voornamelijk educatieve en cognitief-gedragsmatige interventies en is gericht op de wijze waarop mensen hun pijn ervaren en hoe zij reageren op pijn (pijncognities en pijncoping). Er wordt onder andere gebruik gemaakt van geleide groepsdiscussies, cognitieve analyses, ontspanningsoefeningen, sportworkshops en huiswerkopdrachten.

Projectgroep

 • Drs. M. Heutink, onderzoeker De Hoogstraat Revalidatie

 • Prof. dr. M.W.M. Post, projectleider De Hoogstraat Revalidatie
 • Prof. dr. J.M.A Visser-Meily, hoogleraar revalidatiegeneeskunde De Hoogstraat Revalidatie en UMC Utrecht
 • Dr. F.W.A. van Asbeck, revalidatiearts Revalidatiecentrum De Hoogstraat
 • Drs. C.A. Dijkstra, revalidatiearts De Hoogstraat Revalidatie
 • Dr. L.E.M.A. Pfennings, psycholoog De Hoogstraat Revalidatie
 • Dhr. P. Luthart, fysiotherapeut De Hoogstraat Revalidatie
 • Mw. W. Bokma, voorzitter Dwarslaesie Organisatie Nederland

Projectpartners

 • De Hoogstraat Revalidatie (Utrecht)

 • Adelante zorggroep (Hoensbroek)
 • Rijndam revalidatiecentrum (Rotterdam)
 • Het Roessingh centrum voor revalidatie (Enschede)

Onderzoeksinstituut

De Hoogstraat Revalidatie

Financiering

Deze studies zijn mogelijk gemaakt door financiƫle steun van de Stichting De Hoogstraat Onderzoeksfonds te Utrecht en Pfizer (projectnummer 007-04). De studies zijn uitgevoerd binnen DALI voor PIJN (initiatief van Pfizer), een landelijk stimuleringsprogramma dat gericht was op optimalisatie van pijnzorg.