Sport 2 Stay Fit Study

Dit project is afgerond

Sporten is gezond, ook voor jongeren (8-18 jaar) met een fysieke beperking. Zij sporten echter minder vergeleken met hun leeftijdsgenoten; 26% van de kinderen met een fysieke beperking sport wekelijks tegenover 71% van hun leeftijdsgenoten zonder beperking. Dit heeft negatieve gevolgen voor hun fitheid en gezondheid. De Sport-2-Stay-Fit studie heeft onderzocht wat de effecten zijn van een interval training gevolgd door (na)schoolse sport op fitheid en gezondheid.

De afgelopen jaren zijn jongeren met een beperking steeds meer uitgedaagd om te gaan en blijven bewegen, vooral binnen de zorg. Jongeren met een beperking in 2014 zijn veel fitter dan hun leeftijdsgenoten uit 2004. Dit geldt helaas niet voor hun gewicht en BMI. Daarnaast zijn jongeren met een fysieke beperking trainbaar volgens de algemene trainingsprincipes. Na acht weken intervaltraining hadden ze een beter sprintvermogen, en konden ze sportactiviteiten langer volhouden. De helft van deze jongeren ging vervolgens een keer per week extra sporten op school. Na zes maanden was het sprintvermogen verder toegenomen en het vetpercentage gedaald ten opzichte van de controlegroep.

Nu sporten jongeren met een fysieke beperking vaak bij een aparte sportvereniging (op school). In de toekomst zouden jongeren met een fysieke beperking ook gewoon moeten kunnen sporten bij een sportvereniging in de buurt. Zo kunnen ze makkelijker twee keer per week sporten, wat beter is voor hun gezondheid, en komen ze in contact met leeftijdsgenoten uit de buurt.

Projectgroep

  • Dr. M. Zwinkels, coördinerend onderzoeker, PhD-student ten tijde van het onderzoek

  • Dr. O. Verschuren, senior onderzoeker en fysiotherapeut, co-promotor
  • Dr. T. Takken, senior onderzoeker en medisch inspanningsfysioloog, co-promotor
  • Prof. dr. J.M.A. Visser-Meily, senior onderzoeker en revalidatiearts, promotor

Projectpartners

  • De Sport 2 Stay Fit Study is onderdeel van een groter project dat geïnitieerd is door het SUPER-lab (Shared Utrecht Paediatric Exercise Research-lab). Dit is een samenwerking tussen het UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht en De Hoogstraat Revalidatie. Parallel aan de huidige studie wordt de Health in Adapted Youth Sports Study uitgevoerd. In deze studie worden jongeren in de leeftijd van 10 tot 19 jaar met een chronische ziekte of aandoening die participeren in (top)sport vergeleken met niet-sportende leeftijdsgenoten.

Onderzoeksinstituut

Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht
Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht
Hogeschool Utrecht

Financiering

Zorgonderzoek Nederland (ZonMw)

Projectplanning

Op 12 april 2018 promoveerde Maremka Zwinkels op dit onderwerp met het proefschrift: Frome exercise training to school-based sports: The effects on fitness and health in youth with physical disabilities.

Lees hier het “schijntje” van het proefschrift met de Nederlandse samenvatting.
Of lees hier het volledige proefschrift.

Deelnemende instellingen

Mytylschool Ariane de Ranitz, Utrecht
Lichtenbeek, Arnhem
Heliomare, Wijk aan Zee
Mariendael, Arnhem

Publicaties

Zwinkels M, Takken T, Ruyten T, Visser-Meily JMA, Verschuren O. Body mass index and fitness in high-functioning children and adolescents with cerebral palsy: what happened
over a decade? Res Dev Disabil 2017; 71: 70–6.

Haapala EA, Lankhorst K, de Groot J, Zwinkels M, Verschuren O, Wittink H, Backx FJ,
Visser-Meily A, Takken T. The associations of cardiorespiratory fitness, adiposity and sports
participation with arterial stiffness in youth with chronic diseases or physical disabilities. Eur
J Prev Cardiol 2017; 24: 1102–11.

Lankhorst K, Van der Ende–Kastelijn K, de Groot J, Zwinkels M, Verschuren O, Backx F,
Visser-Meily JMA, Takken T. Health in Adapted Youth Sports study (HAYS): health effects of
sports participation in children and adolescents with a chronic disease or physical disability.
Springerplus 2015; 4: 796.

Zwinkels M, Verschuren O, Lankhorst K, Van der Ende-Kastelijn K, de Groot J, Backx F, Visser-
Meily A, Takken T. Sport-2-Stay-Fit study: health effects of after-school sport participation
in children and adolescents with a chronic disease or physical disability. BMC Sports Sci
Med Rehabil 2015; 7: 22.

Zwinkels M, Verschuren O, Janssen TW, Ketelaar M, Takken T. Exercise training programs
to improve hand rim wheelchair propulsion capacity: a systematic review. Clin Rehabil
2014; 28: 847–61.

Verschuren O, Zwinkels M, Obeid J, Kerkhof N, Ketelaar M, Takken T. Reliability and validity
of short-term performance tests for wheelchair-using children and adolescents with cerebral
palsy. Dev Med Child Neurol 2013; 55: 1129–35.

Smit CA, Zwinkels M, van Dijk T, de Groot S, Stolwijk-Swüste JM, Janssen TW. Gluteal blood
flow and oxygenation during electrical stimulation-induced muscle activation versus pressure
relief movements in wheelchair users with a spinal cord injury. Spinal Cord 2013; 51: 694–9.

Verschuren O, Zwinkels M, Ketelaar M, Reijnders-van Son F, Takken T. Reproducibility and
validity of the 10-meter shuttle ride test in wheelchair-using children and adolescents with
cerebral palsy. Phys Ther 2013; 93: 967–74.