RISE: beweeggedrag na een eerste beroerte

Dit project is afgerond

Wereldwijd maken jaarlijks 16 miljoen mensen een beroerte door. De helft van de mensen overlijdt binnen vijf jaar na de beroerte en 40% van de mensen maakt tweede beroerte door binnen tien jaar. In de komende decennia zal de prevalentie van mensen die een beroerte krijgen wereldwijd toenemen. Dit onderschrijft het belang voor effectieve behandelingen en secundaire preventie, mede omdat de potentiele reductie van tweede accidenten 80% is. Voldoende fysieke activiteit kan het risico op een eerste beroerte, een tweede beroerte en andere vasculaire aandoeningen reduceren. Te weinig matig of zwaar intensieve lichamelijke activiteit (<150 minuten per week) en veel sedentair gedrag zijn, bij patiënten die een beroerte hebben doorgemaakt, onafhankelijke risicofactoren voor vroegtijdig overlijden, cardiovasculaire aandoeningen en fysieke achteruitgang.

Het is van belang om naar het totale beweeggedrag te kijken en niet naar een van de componenten. Het is bijvoorbeeld een groot verschil of iemand voornamelijk sedentair gedrag vertoont en daarbij niet voldoende fysiek actief is of dat iemand veel sedentair gedrag vertoont maar ook voldoende matig fysiek actief is op een dag. Steeds meer aandacht gaat uit naar de optimale verhouding van beweeggedrag, dus de verhouding gedurende de dag van sedentair gedrag en de intensiteit van fysieke activiteit, bij mensen die een beroerte doorgemaakt hebben. Bij aanvang van het promotie onderzoek was er echter nog weinig bekend wat de specifieke beweegpatronen bij mensen die een beroerte doorgemaakt hebben zijn en hoe deze patronen samenhangen met risicofactoren als fysieke achteruitgang, cardiovasculaire aandoeningen en vroegtijdig overlijden. De resultaten zoals beschreven in het proefschrift zijn gebaseerd op de RISE cohort studie (Reducing sedentary behavior, Identification of people at risk, in people with Stroke, Effectiveness in daily living), welke uitgevoerd is tussen 2015 en 2019. Binnen het RISE-onderzoek zijn 200 mensen na een eerste beroerte gedurende een jaar lang gevolgd in de thuissituatie om het beweeggedrag in kaart te brengen. Samenvatting RISE onderzoek (pdf)

Roderick Wondergem promoveerde dinsdag 23 juni 2020 aan de Universiteit Utrecht op zijn proefschrift Movement behavior in people with a first-ever stroke. Download hier zijn proefschrift.

Projectgroep

  • Prof dr. Cindy Veenhof

  • Prof. dr. Anne Visser-Meily
  • Lector dr. Eveline Wouters
  • Dr. Martijn Pisters
  • Prof dr. Rob de Bie
  • Drs. Roderick Wondergem (onderzoeker)

Projectpartners

  • Fontys Paramedische Hogeschool, lectoraat Health Innovations & Technology

  • Academische Werkplaats Fysiotherapie, Leidsche Rijn

Financiering

NWO – Promotiebeurs voor leraren

Projectplanning

1-1-2014 – 1-1-2019

Contact

Roderick Wondergem, r.wondergem@fontys.nl

Deelnemende instellingen

Catharina ziekenhuis, Eindhoven
Maxima Medisch Centrum, Veldhoven
Sint Jansgasthuis, Weert
Jeroen Bosch Ziekenhuis, ‘s- Hertogenbosch