Restore4Stroke Partner

Dit project is afgerond

Longitudinale cohort studie met betrekking tot de kwaliteit van leven van de partners van CVA-patiënten

Het Restore4Stroke Partner project is onderdeel van het Restore4Stroke Cohort project. Dit is een grootschalig longitudinaal cohort onderzoek, waarbij CVA-patiënten en hun partners tot twee jaar na het CVA werden gevolgd met betrekking tot kwaliteit van leven. Het Restore4Stroke Partner project richt zich specifiek op de partners. Het doel was om meer duidelijkheid te krijgen over het beloop van de kwaliteit van leven van de partners, de invloed hiervan op de patiënt (en vice versa), en de belemmerende en bevorderende factoren. In totaal zijn 395 patiënten en 215 partners twee jaar lang gevolgd vanaf het moment van opname van de patiënt in het ziekenhuis. In het ziekenhuis zijn een aantal basismetingen uitgevoerd, waarna de volgende metingen 2 maanden, 6 maanden, 1 jaar en 2 jaar na het CVA zijn uitgevoerd. De metingen bestonden voornamelijk uit vragenlijsten.

Projectgroep

  • W.J. Kruithof, MD (onderzoeker)

  • M.L. van Mierlo, MSc
  • Prof. dr. J.M.A. Visser-Meily
  • Prof. dr M.W.M. Post

Financiering

VSBfonds i.s.m. ZonMw.

Projectplanning

Het onderzoek is afgerond. Op 8 december 2016 promoveerde Willeke Kruithof op dit onderwerp met het proefschrift: Stroke, social support and the partner.

Deelnemende instellingen

De Restore4Stroke Cohort studie is uitgevoerd in zes ziekenhuizen in Nederland, te weten:
– St. Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein
– Diakonessenhuis te Utrecht
– Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen
– Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg
– TweeSteden Ziekenhuis te Tilburg
– Catharine Ziekenhuis te Eindhoven