PERRIN 5-9

Dit project is afgerond

PERRIN CP 5-9 is onderdeel van het landelijke onderzoeksprogramma PERRIN. Doel is 1) het beschrijven van het beloop van het dagelijks functioneren in termen van activiteiten en participatie en de kwaliteit van leven bij schoolgaande kinderen (5 tot 9 jaar) met cerebrale parese en 2) het bestuderen van de relaties tussen mogelijke determinanten en het beloop van het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven.
Het betreft een prospectieve observationele cohortstudie bij 100 kinderen met CP die bij de start van de studie 5 of 7 jaar oud waren. Bij de inclusie, na 1 jaar en na 2 jaar wordt het functioneren vastgelegd op het niveau van activiteiten en participatie (GMFM, PEDI, VABS) en wordt de kwaliteit van leven vastgesteld (TACQoL). Mogelijke determinanten worden bij inclusie vastgelegd en betreffen lichaamsfuncties, persoonlijke factoren en omgevingsfactoren (waaronder verwerking door ouders). In 2011 promoveerde Dirk-Wouter Smits op dit onderwerp met het proefschrift “Daily activities of school-age children with cerebral palsy : development and learning

Projectgroep

  • Prof. dr. J.G. Becher, revalidatiearts en projectleider (VUmc, Amsterdam)

  • Dr. J.W. Gorter, revalidatiearts, projectleider en penvoerder (CanChild, Canada)
  • Mw. dr. M. Ketelaar, senior-onderzoeker (De Hoogstraat, Utrecht)
  • Mw. dr. A.J. Dallmeijer, senior-onderzoeker (VUmc, Amsterdam)
  • Drs. D.W. Smits, junior-onderzoeker (De Hoogstraat, Utrecht)
  • Dr. P.E.M. van Schie, onderzoeker (VUmc, Amsterdam)

Projectpartners

  • Het PERRIN CP 5-9 onderzoek is een onderdeel van het landelijke onderzoeksprogramma PERRIN (PEdiatric Rehabilitation Research in the Netherlands). In dit programma wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van kinderen en jongeren met cerebrale parese in verschillende leeftijdsgroepen: 0-5 jaar, 5-9 jaar, 9-16 jaar, en 16-24 jaar.

Onderzoeksinstituut

Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht
Rudolf Magnus Instituut UMC Utrecht
NetChild, Utrecht

Financiering

Zorgonderzoek Nederland (ZonMw)

Projectplanning

Het project is afgerond.
Vanaf januari 2011 zal Smits het onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen met cerebrale parese voortzetten in het PERRIN-plus project. PERRIN staat voor Pediatric Rehabilitation Research in the Netherlands en ‘plus’ betekent dat de onderzoeksdata van vier reeds uitgevoerde PERRIN projecten gebundeld worden en in onderlinge samenhang geanalyseerd worden. Op die manier kan er uiteindelijk kennis verkregen worden over de ontwikkeling van kinderen met CP tussen 0 en 24 jaar.