Let’s Ride, rolstoelvaardigheid bij kinderen

Dit project is afgerond

De Let’s Ride studie onderzoekt het effect van een gecombineerd oefenprogramma waarin zowel de fitheid als de rolstoelvaardigheid wordt getraind bij kinderen en jongeren die zich in een handbewogen rolstoel voortbewegen. Er wordt bekeken wat de effecten van een oefenprogramma zijn op fitheid, rolstoelvaardigheid, zelfvertrouwen en participatie in dagelijks bewegen.

Het is bovendien niet bekend wat de beste combinatie¬† van trainingen is. Heeft een kind een zekere vorm van fitheid nodig om zich de rolstoelvaardigheden eigen te maken, of is er juist een bepaalde rolstoelvaardigheid nodig om de fitheidtraining op een juiste intensiteit te kunnen uitvoeren? Om hier een antwoord op te vinden zullen we de volgorde van de programma’s afwisselend aanbieden op verschillende scholen om zo inzicht te krijgen in wat de beste combinatie van trainen is: Eerst fitheidtraining en dan rolstoelvaardigheidstraining of andersom?

Op 7 juli 2021 is Marleen Sol gepromoveerd op dit onderwerp.

Projectgroep

  • MsC Marleen Sol, fysiotherapeut en promovendus (De Hoogstraat locatie mytylschool)

  • Dr. Olaf Verschuren, senior onderzoeker en co-promotor (Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht)
  • Dr. Janke de Groot, senior onderzoeker en co-promotor (Hogeschool Utrecht)
  • Prof. dr Anne Visser-Meily, hoogleraar en promotor (Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht)

Projectpartners

  • Hogeschool Utrecht

Onderzoeksinstituut

Hogeschool Utrecht
Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht

Financiering

Projectplanning

1-9-2015 – 1-10-2019

Contact

Marleen Sol, m.sol@dehoogstraat.nl

 

Deelnemende instellingen

De Trappenberg, Heliomare, Mytylschool Roosendaal, Het Roessingh, Mytylschool Utrecht

Relevante links

www.hu.nl