Learn2Move 2-3

Dit project is afgerond

Kinderen met cerebrale parese (CP) ondervinden vaak problemen in hun dagelijkse activiteiten. Om de ontwikkeling te stimuleren, krijgen peuters met CP vaak fysiotherapie en/of ergotherapie. Alhoewel er veel verschillende behandelingen beschikbaar zijn is er geen bewijs welke interventie het meest effectief is voor peuters met CP.
Anne Kruijsen-Terpstra vergeleek de effectiviteit van drie fysiotherapie / ergotherapie interventies en onderzocht welke factoren op tweejarige leeftijd samenhangen met de ontwikkeling van dagelijkse activiteiten. Ook beschreef ze hoe de reguliere therapie voor peuters met CP er uit ziet. Het onderzoek werd uitgevoerd samen met de BOSK, de Vereniging van mensen met een lichamelijke handicap, en vele revalidatiecentra en afdelingen in Nederland.

Projectgroep

  • Anne Kruijsen-Terpstra, promovendus

  • Marjolijn Ketelaar, senior onderzoeker, projectleider
  • Olaf Verschuren
  • Anne Visser-Meily
  • Jan Willem Gorter (CanChild, Canada)
  • Marian Jongmans (Universiteit Utrecht)
  • Johannes Verheijden (BOSK)

Projectpartners

  • Het LEARN2MOVE 2-3 onderzoek is een onderdeel van het landelijke onderzoeksprogramma LEARN2MOVE. In dit programma wordt onderzoek gedaan naar de effecten en werkingsmechanismen van

  • leeftijdsspecifieke interventies voor kinderen en jongeren met cerebrale parese. Het onderzoek is verdeeld in vier deelprojecten met elk een eigen leeftijdscategorie: 0-2, 2-3, 7-12 en 16-24 jaar.

Financiering

ZonMw, het Johanna Kinderfonds, Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting, het Revalidatiefonds, de Phelps Stichting, Revalidatie Nederland en de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen.

Projectplanning

Het project is gestart in 2009 en werd in juni 2015 afgerond.
Op donderdag 18 juni 2015 promoveerde Anne Kruijsen op dit onderwerp met het proefschrift: “Evaluating rehabilitation interventions in preschool children with Cerebral Palsy” Lees de NL samenvatting.

Relevante links

LEARN2MOVE