Ervaringsdeskundigheid

Dit project is afgerond

Ervaringskennis is kennis die door eigen ervaring is opgedaan. Een ervaringsdeskundige of ervaringswerker is iemand die in staat is ervaringskennis over het doormaken en omgaan met een aandoening te benoemen en over te dragen aan anderen. Ervaringskennis blijkt om meerdere redenen een waardevolle toevoeging aan de revalidatie van mensen met een recente ernstige aandoening te zijn.

Dit project is de voorbereiding voor een groter interventieproject waarin wij in meerdere revalidatiecentra (1) de behoefte aan en ervaringen met ervaringsdeskundigheid in kaart brengen, om daarna (2) een concreet plan voor een interventieproject op te stellen. Het bestond uit twee onderdelen:

  1. Interviews met teamleden (artsen, therapeuten, maatschappelijk werkers, betaalde ervaringsdeskundigen) van zeven van de acht revalidatiecentra met een specialisatie in dwarslaesierevalidatie. Gevraagd werd naar de bekendheid met en opvattingen over ervaringsdeskundigheid (ervaren voordelen, nadelen, bevorderende en belemmerende factoren). De resultaten van de interviews zijn beschreven in een onderzoeksverslag en gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde.
  2. Enquête onder 249 oud-patiënten van vijf revalidatiecentra. Gevraagd werd naar het eventuele contact met verschillende typen ervaringsdeskundigen en huidig psychosociaal functioneren. Een eerste artikel over deze gegevens is in september 2017 aangeboden aan een internationaal wetenschappelijk tijdschrift.

Een grotere rol voor ervaringskennis in de revalidatie zal naar onze verwachting bijdragen aan zelfmanagement en empowerment van mensen met een nieuwe dwarslaesie omdat zij daarmee toegang krijgen tot meer informatiebronnen en minder afhankelijk worden van (informatie van) professionals.

Projectgroep

  • Prof. dr. Marcel Post, bijzonder hoogleraar dwarslaesierevalidatie, projectleider

  • Drs. Frans Penninx, Dwarslaesie Organisatie Nederland
  • Drs. Andries Riedstra, Dwarslaesie Organisatie Nederland
  • Eveline Vollbracht, MSW, Reade Amsterdam
  • Drs. Christel van Leeuwen, Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht
  • Elsemieke Visse, MSc, promovenda Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht en UMC Groningen, projectmedewerker

Projectpartners

  • Dwarslaesie Organisatie Nederland

Financiering

Projectplanning

Januari tot oktober 2017

Contact

Marcel Post, m.post@dehoogstraat.nl

Deelnemende instellingen

Alle 8 gespecialiseerde dwarslaesiecentra