Epidemiologie en revalidatie niet-traumatische dwarslaesies

Dit project is afgerond

Niet-traumatische dwarslaesies zijn dwarslaesies die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een ontsteking, tumor, infectie of werveldegeneratie. Over het voorkomen van deze vormen van dwarslaesie is nog weinig bekend en mogelijk krijgt de behandeling ervan nog te weinig aandacht.
Om deze reden is onder leiding van dr. P. New (Australië) een internationaal project gestart waarin gegevens over de revalidatie van niet-traumatische dwarslaesies worden verzameld. Een eerste publicatie gaat over de organisatie van de klinische dwarslaesierevalidatie in de deelnemende centra. Daarna is een retrospectief statusonderzoek gedaan. Een vervolgonderzoek waarin mensen prospectief worden gevolgd is in voorbereiding.

Projectgroep

  • Prof. dr. M. Post, onderzoeker

  • Dr. P. New, projectleider (Melbourne, Australië)
  • Dr. A. Townsend (Vancouver, Canada)
  • Dr. I. Eriks-Hoogland (Nottwil, Zwitserland)
  • Drs. A. Gupta (Bangalore, India)
  • Drs. E. Smith (Dublin, Ierland)
  • Dr. R. Reeves (Rochester, MN, Verenigde Staten)
  • Drs. Z. Gill (Rawalpindi, Pakistan)

Projectpartners

  • Acht revalidatiecentra in Canada, Zwitserland, India, Ierland, Verenigde Staten en Pakistan.

Projectplanning

Het project is afgesloten

Contact

Marcel Post, m.post@dehoogstraat.nl