Effect van postural management op heuplateralisatie bij CP

Dit project is afgerond

Heuplateralisatie is een veelvoorkomend probleem bij kinderen met cerebrale parese (CP). Dit kan negatieve gevolgen hebben voor gewrichtsmobiliteit, motorische vaardigheden, persoonlijke verzorging en wordt geassocieerd met pijn. Er zijn duidelijke richtlijnen voor chirurgische interventies bij migratiepercentage van meer dan 40%. Voor migratiepercentage minder dan 40% zijn echter geen duidelijke aanbevelingen. Ondanks dat het gebruik van postural management in de laatste jaren toeneemt vragen clinici zich vaak af wat het effect is van postural management op heuplateralisatie bij CP. Dit onderzoek evalueert de kwaliteit en inhoud van evidentie voor het gebruik van postural management ter preventie of reductie van heuplateralisatie bij kinderen met CP.

Projectgroep

  • Christiaan Gmelig Meyling, MSc – Kinderfysiotherapeut – projectleider

  • Dr. Marjolijn Ketelaar – Senior onderzoeker Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, Hersencentrum UMC Utrecht / WKZ en De Hoogstraat Revalidatie
  • Drs. Marie-Anne Kuijper – kinderrevalidatiearts de Hoogstraat Revalidatie en UMC Utrecht/WKZ
  • Dr. Jeanine Voorman – kinderrevalidatiearts de Hoogstraat Revalidatie en UMC Utrecht/WKZ
  • Dr. Annemieke Buizer – kinderrevalidatiearts VUmc Amsterdam

Financiering

Wetenschappelijk Fonds De Hoogstraat

Projectplanning

Januari 2016 – oktober 2017