Doorontwikkeling ketenindicator ervaren beperkingen 3 maanden na CVA

Dit project is afgerond

In dit onderzoek zijn verschillende vragenlijsten die het functioneren na CVA in kaart brengen vergeleken bij 360 patiënten 3 maanden na CVA. Onze hypothese was dat zelfrapportage instrumenten (PROMs) zoals de EQ-5D, PROMIS-10 en de restrictie schaal van de USER-Participatie waardevolle aanvullende informatie zouden bieden bovenop de mRS (clinicus-gerapporteerde lijst) die nu standaard wordt afgenomen. In mei 2019 is het rapport “Doorontwikkeling ketenindicator ervaren beperkingen 3 maanden na CVA” gepubliceerd, waarin de resultaten van dit onderzoek zijn gedeeld.

Concluderend verdient het de aanbeveling om het functioneren na CVA uitgebreider in kaart te brengen middels een PROM, om zo beter aan te kunnen sluiten bij de behoefte van de individuele patiënt. Om een keuze te maken tussen de verschillende meetinstrumenten is het voor zorgverleners en zorginstellingen van belang te bedenken of men geïnteresseerd is in de invloed van CVA-gerelateerde problematiek op het functioneren van de patiënt of in de algehele gezondheid van de patiënt. Voor meer informatie kunt u het adviesrapport hier inzien.

Projectgroep

  • Drs. J.A. de Graaf (PhD student)

  • Prof. dr. J.M.A. Visser-Meily
  • Dr. P.E.C.A. Passier
  • Prof. dr. L.J. Kappelle
  • Prof. dr. M.J.H. Wermer
  • Prof. M.W.M. Post

Financiering

Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS)

Contact

Joris de Graaf, j.d.graaf@dehoogstraat.nl

Deelnemende instellingen

Flevoziekenhuis
Franciscus Gasthuis
Leids Universitair Medisch Centrum
St. Antonius ziekenhuis, Rijnstate
Universitair Medisch Centrum Utrecht