De Virtuele Supermarkt bij kinderen met zuurstoftekort bij de geboorte

Dit project is afgerond

Pasgeborenen die zuurstoftekort hebben bij de geboorte (perinatale asfyxie) worden sinds 2008 gedurende 72 uur gekoeld om eventuele hersenschade te beperken. De afdeling neonatologie van het Wilhelmina kinderziekenhuis is geïnteresseerd in hoe deze kinderen het op de lange termijn doen. Een deel van deze kinderen werd daarom op de leeftijd van 10 jaar terug gezien voor een MRI en neuropsychologisch onderzoek. Samen met het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht werd bij deze kinderen nu ook de Virtuele Supermarkt taak afgenomen. Naast navigatiematen werd ook eye-tracking bekeken. Onderzocht werd hoe de taak zich verhoudt tot de MRI bevindingen en het neuropsychologisch onderzoek dat in het WKZ voor onderzoeksdoeleinden werd afgenomen. Er zijn geen lopende (stage)projecten voor dit onderzoek.

’De Virtuele Supermarkt’ werd ontwikkeld door Atoms2Bits voor commerciële doeleinden en in samenwerking met onze onderzoeksgroep doorontwikkeld voor onderzoeksdoeleinden.

 

Projectgroep

  • Dr. Niek van der Aa, AIOS kindergeneeskunde

  • Kim Annink, Arts-onderzoeker neonatologie
  • Dr. Tanja Nijboer, Senior Onderzoeker Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht
  • Isabel Gosselt, Onderzoeksassistent Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht

Onderzoeksinstituut

Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ)
Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Projectplanning

1-10-2018 – 1-12-2019

Contact

Tanja Nijboer, t.c.w.nijboer@uu.nl