CoCo-P: Meetinstrument voor cognitieve klachten in het dagelijks leven

Na hersenletsel rapporteren veel patiënten cognitieve klachten waaronder moeite met concentreren in een drukke omgeving, onthouden van nieuwe informatie, of plannen van een uitje. Deze klachten zijn vaak van negatieve invloed op het dagelijks functioneren. Veel meetinstrumenten richten zich op algemene klachten van patiënten tijdens het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, maar niet specifiek op de rol van cognitie hierin. Hierdoor blijven de cognitieve klachten vaak onderbelicht.

Het doel van dit nieuwe meetinstrument is het uitvragen van de cognitieve problemen die de patiënt ervaart in het dagelijks leven en hinderlijk zijn voor het dagelijks functioneren en de maatschappelijke deelname. In samenwerking met artsen, behandelaars, neuropsychologen en cognitieve psychologen van het UMCU, De Hoogstraat Revalidatie en de Universiteit Utrecht zijn we gekomen tot dit nieuwe meetinstrument.

In het eerste project is de CoCo-P afgenomen bij patiënten met niet-aangeboren hersenletsel, hun naasten en gezonde participanten. Op basis van de resultaten is het meetinstrument verder ontwikkeld en zijn de eerste stappen gezet in validatieonderzoek. Aansluitend zal het meetinstrument afgenomen worden in verschillende diagnosegroepen zoals neuro-oncologische patiënten en patiënten die behandeling zijn bij Stichting Boogh. In de laatste doelgroep, willen we kijken naar de eventuele veranderingen in klachten door de tijd heen.

De CoCo-P is nu ook beschikbaar voor klinische behandelaren. U vindt dit onder ‘producten‘.

Projectgroep

  • Dr. Tanja Nijboer (projectleider, senior onderzoeker)

  • Prof. dr. Anne Visser-Meily (hoogleraar en revalidatiearts)
  • Lauriane Spreij (onderzoeker)
  • Isabel Gosselt (onderzoeker)
  • David Sluiter (onderzoeker)

Projectpartners

  • Universiteit Utrecht (Faculteit Sociale Wetenschappen, Psychologische functieleer)

Financiering

HandicapNL

Projectplanning

September 2016 – Januari 2020

Contact

Lauriane Spreij, l.a.spreij-3@umcutrecht.nl

Deelnemende instellingen

Stichting Boogh