ALLRISC-HABITS Zelfmanagement van actieve leefstijl

Dit project is afgerond

Veel mensen met een dwarslaesie hebben een weinig actieve leefstijl, wat het risico op lange-termijn complicaties na een dwarslaesie vergroot. In dit onderzoek dat geleid wordt vanuit Erasmus MC in Rotterdam wordt een interventie ontwikkeld en getest die er op gericht is om weinig actieve mensen die al minimaal 10 jaar een dwarslaesie hebben te helpen bij het realiseren van een meer actieve leefstijl. De ontwikkelde zelf-management interventie (HABITS) bestaat uit een aantal groepsbijeenkomsten afgewisseld door telefonische begeleidingscontacten. Deze interventie wordt getest in een gerandomiseerde gecontroleerde trial waar vier revalidatiecentra in Nederland aan mee hebben gedaan.

Projectgroep

  • Drs. H. Kooijmans, promovendus, EUR

  • Prof.dr. H.J. Stam, projectleider, EUR
  • Dr. J.B.J. Bussmann, begeleider, EUR
  • Prof.dr. M.W.M Post, begeleider
  • D.C.M. Spijkerman, revalidatiearts, lid projectgroep, Rijndam

Projectpartners

  • Centrum voor Bewegingswetenschappen, Universitair Medisch Centrum Groningen

Onderzoeksinstituut

Afdeling Revalidatiegeneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam
Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht

Financiering

Fonds NutsOhra en ZonMw

Contact

Marcel Post, m.post@dehoogstraat.nl