TACTIC: het opstellen van een beweegadvies bij mensen met cerebrale parese

Dit project is afgerond

Personen met cerebrale parese verbruiken meer energie tijdens lichamelijke activiteiten zoals lopen en hebben vaak een verlaagde conditie. Daardoor is de relatieve belasting tijdens activiteiten in het dagelijks leven hoog. Dit kan de vermoeidheid verklaren die veel personen met cerebrale parese ervaren.

In deze studie onderzoeken we of de hoeveelheid energie die iemand verbruikt tijdens lopen in combinatie met zijn/haar fitheid en de manier waarop fysieke activiteiten over de dag worden verdeeld vermoeidheid kunnen verklaren bij volwassen met cerebrale parese. Daarnaast zal onderzocht worden in wat voor mate dit effect heeft op de gezondheid van deze groep.

Uiteindelijk zullen deze resultaten leiden tot een richtlijn voor het toepassen van inspanningsanalyses in de revalidatiegeneeskunde voor volwassenen met cerebrale parese.

Projectgroep

  • Dr. Astrid Balemans (onderzoeker), projectleider

  • Dr. Olaf Verschuren (onderzoeker)
  • Dr. Annet Dallmeijer (VU medisch centrum, Amsterdam)
  • Prof. Dr. Vincent de Groot (VU medisch centrum, Amsterdam)
  • Dr. Rita van den Berg-Emons (Erasmus medisch centrum, Rotterdam)
  • Dr. Wilma van der Slot (Erasmus medisch centrum, Rotterdam)

Projectpartners

  • Afdeling revalidatiegeneeskunde, VUmc, Amsterdam

  • Erasmus MC en Rijndam revalidatie, Rotterdam.

Onderzoeksinstituut

EMGO Instituut for Health and Care research
MOVE research Institute Amsterdam.

Financiering

La Fondation Motrice

Projectplanning

1-1-2017 – 31-12-2018

Contact

Olaf Verschuren, o.verschuren@dehoogstraat.nl

Deelnemende instellingen

De Hoogstraat Revalidatie, Utrecht.
VUmc, Amsterdam.
Rijndam Revalidatie, Rotterdam.