Restore4Stroke Self-management

Dit project is afgerond

Zelfmanagement-interventiestudie bij thuiswonende CVA-patiënten en hun partners

Een beroerte kan allerlei blijvende gevolgen hebben die het dagelijks leven van CVA-patiënten en partners negatief kunnen beïnvloeden en deelname aan de maatschappij kunnen belemmeren. Het is vaak moeilijk om grip te krijgen op de veranderingen en om de draad weer op te pakken. Bij andere chronische aandoeningen is gebleken dat deelname aan een educatieve cursus helpt om minder last te hebben van alle veranderingen. Met dit onderzoek willen wij uitzoeken welk effect deelname aan een dergelijke cursus heeft op het weer kunnen oppakken van sociale activiteiten door patiënten en partners.
Tijdens dit onderzoek worden twee cursussen van elk 10 weken met elkaar vergeleken. In beide cursussen zal informatie over het CVA worden aangeboden. Daarnaast kunnen ervaringen worden gedeeld met andere CVA-patiënten en partners. De ene cursus zal zich met name richten op de gevolgen van het CVA voor het dagelijks leven en hoe men het beste met de gevolgen van het CVA kan omgaan. In de andere cursus zal informatie worden gegeven over het CVA en de preventie van een nieuw CVA.
Het streven is om op z’n minst 106 thuiswonende patiënten en hun eventuele partners te includeren. Metingen zullen plaats vinden vlak voor en na de interventie (T0 en T1) en 3 en 9 maanden nadat de interventie is beëindigd (T2 en T3). De metingen bestaan voornamelijk uit vragenlijsten.

 

Projectgroep

 • N.S. Tielemans, MSc

 • Prof. dr. C. van Heugten
 • Prof. dr. J.M.A. Visser-Meily
 • Dr. V.P.M. Schepers
 • Drs. J. v. Erp
 • Prof. dr. D.T. Wade

Projectplanning

Deze studie is op 28 mei 2015 afgerond door Nienke Tielemans met de verdediging van haar proefschrift: Proactive coping post stroke: The Restore4Stroke Self-Management study.

De Restore4Stroke zelfmanagement studie, gericht op CVA-patiënten en hun partners, heeft de effectiviteit onderzocht van een zelfmanagement groepsinterventie (effectief bij diabetes mellitus patiënten, gericht op het aanleren van strategieën om proactief met problemen om te gaan. Deze interventie is vergeleken met een psycho-educatie interventie waarin voorlichting werd gegeven over het CVA, gezondheidsaspecten en de consequenties van het CVA voor het dagelijks leven. De resultaten laten zien dat de door ons ontwikkelde zelfmanagement interventie ‘Bruggen Slaan’ niet effectiever was dan de educatie interventie. Mogelijke verklaringen hiervoor zouden kunnen zijn dat we de patiënten niet geselecteerd hebben op lage proactieve coping, dat de inhoud van de interventie te moeilijk was voor de patiënten met cognitieve stoornissen of dat de interventie niet helemaal werd uitgevoerd zoals beoogd (onderzoeker Restore4Stroke zelfmanagement studie: dr. N. Tielemans).

Deelnemende instellingen

De Restore4Stroke zelfmanagement studie werd uitgevoerd in verschillende Nederlandse ziekenhuizen en revalidatiecentra in een poliklinische setting, waaronder:

 • Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • Revalidatiecentrum De Trappenberg, locaties Huizen en Almere
 • Heliomare, Expertise centrum voor NAH, Amsterdam
 • Orbis Medisch Centrum, Sittard
 • Laurentius Ziekenhuis, Roermond
 • Revant, Revalidatiecentrum Breda
 • Sophia Revalidatie Westeinde, Den Haag
 • Reade, locatie Overtoom, Amsterdam
 • Het Roessingh, Enschede
 • RMC Groot Klimmendaal, locatie Ede