Interventiestudie voor neglect

Dit project is afgerond

Een nieuwe interventie voor neglect: de Scan + training

Momenteel wordt visuele scanningstraining aanbevolen als behandelmethode voor neglect. Deze behandeling is gericht op compensatie d.m.v. oogbewegingen. De mate waarin de patiënt verbetert na deze behandeling varieert aanzienlijk en sommige patiënten zijn helemaal niet gebaat bij deze behandeling.
Nieuwe ontwikkelingen in wetenschappelijk onderzoek omtrent het richten van aandacht suggereren nieuwe benaderingen van behandeling; verschillende studies suggereren dat het maken van gecombineerde congruente oog- en handbewegingen naar dezelfde locaties een grotere verschuiving van aandacht laten zien t.o.v. een enkele oog- of handbeweging. Het congruent beweging van de handen en de ogen produceert een sterke bias in het motor systeem en kan mogelijk de pathologische bias in aandacht bij de neglect patiënten tegengaan.

In dit project onderzochten we of neglect patiënten die trainen met deze gecombineerde congruente oog- en handbewegingen na training minder neglect symptomen vertonen dan patiënten die alleen trainen met oogbewegingen (visuele scanningstraining). Tevens bracht deze studie de oogbewegingen van neglect patiënten uitgebreid in kaart en kon onderzocht worden of bepaalde oogbewegingspatronen samenhangen met het behalen van een goed resultaat na behandeling met visuele scanning training.

Op dit moment worden er geen (stage) projecten meer aangeboden voor deze studie. De resultaten worden momenteel omgezet naar wetenschappelijke publicaties.

Projectgroep

  • Joris Elshout, MSc, projectleider

  • Dr. Tanja nijboer, hoofdonderzoeker
  • Dr. Stefan van der Stigchel, hoofdonderzoeker

Projectpartners

  • Universiteit Utrecht

  • Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht
  • De Parkgraaf

Onderzoeksinstituut

De Hoogstraat Revalidatie
De Parkgraaf

Financiering

NWO ORA (toegekend aan Universiteit Utrecht)

Projectplanning

1 mei 2018 tot 1 september 2020

Contact

Tanja Nijboer, T.C.W.Nijboer@uu.nl

Relevante links

motorbiasproject.com