Innovatieve Diagnostiek in Cognitie Alledaags (InDiCA)

Dit project is afgerond

Een onderzoek naar het cognitief functioneren als voorspeller van participatie in het dagelijks leven

Als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kunnen problemen in de denkfuncties (cognitieve functies) ontstaan. Dit kan een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren. Momenteel worden cognitieve functies (zoals geheugen, aandacht) in kaart gebracht met conventionele pen-en-papier tests. Deze tests blijken geen goede voorspeller te zijn voor het complex en dynamisch dagelijks functioneren. Dit was een onderzoek naar het cognitief functioneren als voorspeller voor participatie in het dagelijks leven na hersenletsel. Wij onderzochten aanvullende meetinstrumenten met als voordeel meer uitkomstmaten en afgenomen in een meer dynamische omgeving.

‘De Virtuele Supermarkt’ werd ontwikkeld door Atoms2Bits voor commerciële doeleinden en in samenwerking met onze onderzoeksgroep doorontwikkeld voor onderzoeksdoeleinden.

 

Projectgroep

  • Dr. Tanja Nijboer, senior onderzoeker, projectleider

  • Isabel Gosselt
  • Lauriane Spreij
  • Prof. dr. Anne Visser-Meily, hoogleraar

Projectpartners

  • Philips Research

  • Atoms2Bits
  • SCIX

Projectplanning

Start 1-3-2019 t/m 1-4-2020

Contact

Tanja Nijboer: t.c.w.nijboer@uu.nl

Beschikbare downloads