Impact op Meedoen: het vergroten van participatie van mensen met een lichamelijke beperking

Dit project is afgerond

Mensen met een lichamelijke beperking ervaren soms mentale of fysieke drempels, waardoor ze niet optimaal mee kunnen doen in de maatschappij. In een samenwerking tussen BOSK, HandicapNL, en het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (KCRU) is koppeling gelegd tussen de ontwikkeling van activiteiten en producten voor mensen met een beperking, en de evaluatie van de impact ervan.

In een aantal projecten ontwikkelde de BOSK activiteiten, producten of tools met het doel kennis, vaardigheden, motivatie en participatie van de deelnemers en gebruikers te vergroten: CP Dichtbij; CP Light; Meervoudige ondersteund 10-25; en Met zelfvertrouwen de straat op. Het KCRU heeft de projecten worden afzonderlijk geƫvalueerd. Daarbij ontwikkelden BOSK, KCRU en HandicapNL gezamenlijk een programmatische manier van werken die het mogelijk maakt om effect en impact beter ook bij toekomstige projecten inzichtelijk te maken.

Projectgroep

  • Mette van Kruijsbergen, junior onderzoeker

  • Marjolijn Ketelaar, senior onderzoeker, projectleider
  • Jeanine Voorman, kinderrevalidatiearts
  • Marike Willems (BOSK)
  • Johannes Verheijden (BOSK)
  • Martijn Klem (BOSK)
  • Diana Wiegerink (BOSK)
  • Frederique Gustings (HandicapNL)
  • Anne Visser-Meily, hoogleraar Revalidatiegeneeskunde

Projectpartners

  • BOSK; HandicapNL

Financiering

HandicapNL

Projectplanning

1-2-2018 – 1-2-2020