Digitaal Neuropsychologisch Onderzoek

Dit project is afgerond

Meerwaarde van een Digitaal Neuropsychologisch Onderzoek

In het conventionele Neuropsychologisch Onderzoek (NPO) brengen we cognitieve functies (zoals geheugen, taal, aandacht) in kaart via meerdere pen-en-papier tests. Tijdens een NPO wordt de patiënt gevraagd woorden te onthouden of een plaatje na te tekenen. Na afloop worden de tests handmatig gescoord door de neuropsycholoog. Het handmatig scoren is tijdrovend en soms foutgevoelig. Nog belangrijker, het resulteert in beperkte uitkomstmaten namelijk alleen een totaalscore of de totale tijd. Aanvullende maten zoals zoekstrategie bij het vinden van specifieke doelen (bijv. wegstreeptaak) en fluctuaties in prestaties door de tijd worden niet geregistreerd.

Samen met Philips Research werd een digitaal neuropsychologisch onderzoek (D-NPO) ontwikkeld.  Deze digitale neuropsychologische tests zijn afgenomen met een tabletcomputer en laptop bij mensen met NAH. Naast voordelen als geautomatiseerde scoring en gestandaardiseerde testafname, konden zo nieuwe cognitieve maten ontwikkeld worden zoals werkwijze en fluctuaties in prestatie door de tijd. Het idee was dat deze nieuwe cognitieve maten sensitiever waren in het detecteren van cognitieve stoornissen  vergeleken met de conventionele uitkomstmaten (totale tijd of accuratesse) in de pen-en-papier varianten.

In dit onderzoek onderzochten wij de haalbaarheid en gebruikerservaring van het D-NPO op een tabletcomputer bij patiënten met hersenletsel en gezonde participanten. Daarbij werden nieuwe cognitieve maten ontwikkeld in samenwerking met onderzoekers van de Universiteit Utrecht, Psychologische Functieleer, waaronder fluctuaties in prestaties tijdens het uitvoeren van de verschillende tests.

Op 24 november 2020 is Lauriane Spreij gepromoveerd op dit onderwerp met haar proefschrift: Neuropsychology from paper-and-pencil to technology Advancing cognitive rehabilitation

 

Projectgroep

  • Dr. Tanja Nijboer (projectleider, senior Onderzoeker)

  • Prof. dr. Anne Visser-Meily (hoogleraar en revalidatiearts)
  • Lauriane Spreij (onderzoeker)
  • Isabel Gosselt (onderzoeker)
  • Daisy van Minde (Philips Research)

Projectpartners

  • Philips Research

  • Universiteit Utrecht, Psychologische Functieleer (ontwikkeling van nieuwe uitkomstmaten, Data Science)

Financiering

Philips Research

 

 

Projectplanning

Januari 2017 – januari 2020

Contact

Tanja Nijboer, t.c.w.nijboer@uu.nl