Digitaal Neuropsychologisch Onderzoek

Meerwaarde van een Digitaal Neuropsychologisch Onderzoek

In het huidige Neuropsychologisch Onderzoek (NPO) brengen we cognitieve functies (zoals geheugen, taal, aandacht) in kaart via meerdere pen-en-papier tests. Tijdens een NPO wordt de patiënt gevraagd woorden te onthouden of een plaatje na te tekenen. Na afloop worden de tests handmatig gescoord door de neuropsycholoog. Het handmatig scoren is tijdrovend en soms foutgevoelig. Nog belangrijker, het resulteert in beperkte uitkomstmaten namelijk alleen een totaalscore of de totale tijd. Aanvullende maten zoals zoekstrategie bij het vinden van specifieke doelen (bijv. wegstreeptaak) en fluctuaties in prestaties door de tijd worden niet geregistreerd.

Samen met Philips Research is een digitaal neuropsychologisch onderzoek (D-NPO) ontwikkeld, waarbij neuropsychologische tests worden afgenomen met een tabletcomputer en laptop. Naast voordelen als geautomatiseerde scoring en gestandaardiseerde testafname, kunnen nieuwe cognitieve maten ontwikkeld worden zoals werkwijze en fluctuaties in prestatie door de tijd. Deze nieuwe cognitieve maten zijn mogelijk sensitiever in het detecteren van cognitieve stoornissen die door de huidige pen-en-papier tests niet geobjectiveerd worden.

In dit onderzoek onderzoeken wij de haalbaarheid en gebruikerservaring van het D-NPO op een tabletcomputer bij patiënten met hersenletsel en gezonde participanten. Daarbij zullen we nieuwe cognitieve maten ontwikkelen die mogelijk worden gemaakt door de digitalisering.

Projectgroep

  • Dr. Tanja Nijboer (projectleider, senior Onderzoeker)

  • Prof. dr. Anne Visser-Meily (hoogleraar en revalidatiearts)
  • Lauriane Spreij (onderzoeker)
  • Isabel Gosselt (onderzoeker)
  • Daisy van Minde (Philips Research)

Projectpartners

  • Philips Research

  • Universiteit Utrecht

Financiering

Philips Research

 

 

Projectplanning

Januari 2017 – januari 2020

Contact

Lauriane Spreij, l.a.spreij-3@umcutrecht.nl