De Virtuele Supermarkt

Dit project is afgerond

Haalbaarheid, gebruikerservaring en meerwaarde van Virtual Reality binnen de revalidatie

Na het doormaken van een beroerte, ervaart 40-70% van de patiënten cognitieve beperkingen die van negatieve invloed zijn op het dagelijks functioneren. Cognitieve revalidatie richt zich op het herwinnen van cognitieve vaardigheden. Hierin is het accuraat in kaart brengen van cognitieve vaardigheden van groot belang.

De huidige cognitieve diagnostiek maakt gebruik van een neuropsychologisch onderzoek (NPO). Het NPO bestaat uit meerdere pen-en-papier tests die de verschillende cognitieve domeinen (zoals geheugen, taal, aandacht) in kaart brengen. De prestaties op deze tests zijn vaak geen voorspellers van het dagelijks functioneren, aangezien de tests ver af staan van de dynamiek van het dagelijks leven. Gerapporteerde klachten van patiënten worden daarom niet altijd teruggevonden op een NPO. Een veelbelovende techniek is Virtual Reality (VR). Uit onderzoek is gebleken dat VR een potentieel instrument is om dagelijkse vaardigheden te registreren en te trainen (Spreij et al., 2014; Verheul et al., 2016, Spreij et al, 2017).‘De Virtuele Supermarkt’ is ontwikkeld door Atoms2Bits voor commerciële doeleinden en in samenwerking met onze onderzoeksgroep doorontwikkeld voor onderzoeksdoeleinden. De eerste stap was om de haalbaarheid van VR in kaart te brengen bij volwassenen en kinderen met niet-aangeboren hersenletsel. Is het haalbaar deze techniek te gebruiken in deze patiëntengroep? Wat is de ervaring van patiënten? Hoe presteren patiënten in De Virtuele Supermarkt? Op dit moment worden de publicaties hierover geschreven.

Om de prestaties van patiënten in De Virtuele Supermarkt te analyseren en te interpreteren werkten wij samen met de afdeling Methode en Statistiek (Dr. Daniel Oberski, Drs. Erik-Jan van Kesteren, Prof. Arno Siebes) van de Faculteit Sociale Wetenschappen (Universiteit Utrecht). Door middel van ‘machine learning’ technieken werden ruwe onderzoeksgegevens omgezet naar nieuwe ‘features’. In een Data Science project onderzochten we welke patronen in bijvoorbeeld de loopgedrag en de oogbewegingen gevoelig genoeg zijn om mensen met hersenletsel zo goed mogelijk te kunnen onderscheiden van gezonde controles.

Op 24 november 2020 is Lauriane Spreij gepromoveerd op dit onderwerp met haar proefschrift: Neuropsychology from paper-and-pencil to technology Advancing cognitive rehabilitation

Projectgroep

  • Principal Investigator (PI): Dr. Tanja Nijboer (Senior Onderzoeker)

  • Prof. dr. Anne Visser-Meily (Hoogleraar en Revalidatiearts)
  • Lauriane Spreij (Onderzoeker)
  • Isabel Gosselt (Onderzoeker)
  • Dr. Hans Bouwknegt (Atoms2Bits)

Financiering

Handicap.nl
Bike4Brains
Universiteit Utrecht (seed money Focusgebied Data Science en Research IT)

Projectplanning

November 2015 tot januari 2020

Contact

Tanja Nijboer, t.c.w.nijboer@uu.nl

Publicaties

Verheul F, Gosselt I, Spreij L, Visser-Meily JMA, Te Winkel S, Rentinck I, Nijboer T. Can serious play and clinical cognitive assessment go together? On the feasibility and user-experience of virtual reality simulations in paediatric neurorehabilitation. J Pediatr Rehabil Med. 2022 Jun 1. doi: 10.3233/PRM-200801. Online ahead of print.

Brouwer VHEW, Stuit S, Hoogerbrugge A, Ten Brink AF, Gosselt IK, Van der Stigchel S. Nijboer TCW. Applying machine learning to dissociate between stroke patients and healthy controls using eye movement features obtained from a virtual reality task. 2022 Mar 31;8(4):e09207. doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e09207. eCollection 2022 Apr.

Spreij LA, Braaksma SW, Sluiter D, Verheul FJM, Visser-Meily A, Nijboer TCW. Virtual Reality als potentiële aanvulling op de huidige neuropsychologische diagnostiek. Tijdschrift voor Neuropsychologie. 2017:2 p.73-96

Van den Heerik MS, Spreij LA, Visser-Meily JMA, Rentinck ICM, Verhoef M, Nijboer TCA. Spelend revalideren: is er toekomst voor virtual reality in de cognitieve kinderrevalidatie? Een literatuuroverzicht. Neuropraxis 2016.

Verheul FJM, Spreij LA, De Rooij NK, Claessen MHG, Visser-Meily JMA, Nijboer TCW. Virtual Reality als behandeling in de cognitieve revalidatie. Een systematische review. Ned. Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde 2016;2:47-53.

Spreij LA, Visser-Meily JMA, Heugten CM van, Nijboer TCW. Novel insights into the rehabilitation of memory. post acquired brain injury: a systematic review. Front Hum Neurosci. 2014;8(993):1–19.