24-uurs activiteiten bij volwassenen met Cerebrale Parese

Er is weinig bekend over de 24-uurs activiteiten bij volwassenen met Cerebrale Parese (CP). Bij kinderen met CP hebben we vanuit het KCRU afgelopen jaren aangetoond dat zij minder bewegen en minder goed slapen dan hun leeftijdsgenoten. Uit eerder onderzoek bij volwassenen weten we ook dat ze ten opzichte van leeftijdsgenoten een verhoogde kans hebben op leefstijlgerelateerde chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten. Het doel van dit project is om de fysieke activiteiten gedurende 24 uur bij volwassenen met CP inzichtelijk te krijgen.

Door vragenlijsten in te zetten, gaan we kijken naar de hoeveelheid (en kwaliteit van) slaap en bewegen die volwassen met CP krijgen per 24 uur. Door in gesprek te gaan met de doelgroep, kunnen we onderzoeken welke informatie zij missen op deze thema’s, en hoe ze die zouden willen ontvangen. Deze kennis kan leiden tot betere zorg voor volwassenen met CP binnen de revalidatie.

Projectgroep

  • Dr. Olaf Verschuren, senior onderzoeker (projectleider)

  • Dr. Marjolijn Ketelaar, senior onderzoeker
  • Msc. Ilse van Rijssen, PhD student (projectcoördinator)
  • Prof. Dr. Jan Willem Gorter, hoogleraar Kinderrevalidatie
  • Prof. Dr. Anne Visser-Meily, hoogleraar Revalidatiegeneeskunde
  • Drs. Marieke van Driel, voorzitter CP Nederland

Projectpartners

Financiering

CP Nederland

Projectplanning

januari 2022 – december 2022

Contact

Ilse van Rijssen, i.v.rijssen@dehoogstraat.nl
Olaf Verschuren, o.verschuren@dehoogstraat.nl