Evaluatie van een Zelfmanagement Training bij mensen met een dwarslaesie

Vanaf 2020 wordt er een zelfmanagementtraining gegeven aan klinische en poliklinische revalidanten met een dwarslaesie….

Innovatieve cognitieve diagnostiek: visie van zorgverleners

Vanuit het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht is er in samenwerking met de Universiteit Utrecht een vragenlijst…

Mixed Reality in de dwarslaesie revalidatie

Het krijgen van een dwarslaesie is zeer ingrijpend. Inspirerende en stimulerende revalidatie, en voorlichting over…

Net als jij: betekenisvolle transitie informatie in de revalidatiezorg voor en door jongeren

Dit innovatieproject dat samen met jongeren wordt geleid door De Hoogstraat Revalidatie, het UMCU/WKZ en…

Partnerschap in RevalidatieOnderzoek & innovatie (PRO)

PRO staat voor: Partnerschap in RevalidatieOnderzoek & innovatie. PRO is een initiatief van het KCRU,…

PERRIN: Next Step

Het longitudinale onderzoeksprogramma PERRIN heeft de afgelopen jaren veel nieuwe kennis opgeleverd over de ontwikkeling…