Evaluatie van een Zelfmanagement Training bij mensen met een dwarslaesie

Vanaf 2020 wordt er een zelfmanagementtraining gegeven aan klinische en poliklinische revalidanten met een dwarslaesie….

Innovatieve cognitieve diagnostiek: visie van zorgverleners

Vanuit het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht is er in samenwerking met de Universiteit Utrecht een vragenlijst…

Net als jij: betekenisvolle transitie informatie in de revalidatiezorg voor en door jongeren

Dit innovatieproject dat samen met jongeren wordt geleid door De Hoogstraat Revalidatie, het UMCU/WKZ en…

Partnerschap in Revalidatie Onderzoek & Innovatie (PRO)

PRO staat voor: Partnerschap in Revalidatie Onderzoek & Innovatie. PRO is een initiatief van het…

PERRIN: Next Step

Het longitudinale onderzoeksprogramma PERRIN heeft de afgelopen jaren veel nieuwe kennis opgeleverd over de ontwikkeling…