ALLRISC

Cross-sectioneel onderzoek naar de gezondheidsproblemen, fitheid en activiteitenniveau van mensen die langer dan 10 jaar…

B-STARS: Brain Stimulation for Arm Recovery after Stroke

Jaarlijks krijgen ongeveer 45.000 Nederlanders een beroerte. Motorische stoornissen zijn de meest voorkomende verstoringen na…

FACT-2-ALS: Kwaliteit van Leven en Revalidatiezorg bij Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS)

Bij patiënten met ALS kan spierzwakte resulteren in het vermijden van fysieke activiteiten, waardoor spierzwakte…

Handbikebattle

Sinds 2013 vindt er een uniek project plaats: vanuit elk van de acht revalidatiecentra met…

Koepelproject en SPIQUE

Het Koepelproject is een prospectief cohortonderzoek onder mensen die vanwege een dwarslaesie klinisch hebben gerevalideerd…

Let’s Ride, rolstoelvaardigheid bij kinderen

De Let’s Ride studie onderzoekt het effect van een gecombineerd oefenprogramma waarin zowel de fitheid…

RISE: beweeggedrag na een eerste beroerte

Beweeggedrag van mensen is erg belangrijk in het onder controle houden van cardiovasculaire ziekte en…

Sedentair gedrag bij CP en na CVA

Recentelijk is duidelijk geworden dat niet alleen onvoldoende matig tot intensief bewegen gezondheidsrisico’s veroorzaakt, maar…

Sport 2 Stay Fit Study

Sporten is gezond, ook voor jongeren (8-18 jaar) met een fysieke beperking. Zij sporten echter…

TACTIC: het opstellen van een beweegadvies bij mensen met cerebrale parese

Personen met cerebrale parese verbruiken meer energie tijdens lichamelijke activiteiten zoals lopen en hebben vaak…

Voeding, slaap en beweging

Volwassenen met cerebrale parese (CP) lopen een verhoogd risico op leefstijlgerelateerde chronische aandoeningen zoals diabetes,…