Op dinsdag 8 november 2022 om 16.15 uur hoopt Dr. Jan Willem Gorter zijn oratie te houden in de aula van het Academiegebouw, Domplein 29 in Utrecht.

De oratie zal ook online te volgen zijn. We hopen dat u dit tijdstip al vast wilt leggen in uw agenda. Nadere informatie volgt.

Jan Willem aanvaardt hiermee officieel de leerstoel Kinderrevalidatiegeneeskunde in Utrecht (benoemd per 1 augustus 2021).