Dr. Tanja CW Nijboer
Naam: Dr. Tanja Nijboer
Locatie: UMCU, De Hoogstraat Revalidatie
Specialisme(n): Neuropsychologie, Cognitie, Virtual Reality, Digitalisering, Innoveren
Werkzaam sinds: 2011
Opgeleid in: Gedragswetenschappen, Psychologie, Neuropsychologie

Tanja Nijboer is Senior Onderzoeker en Universitair Hoofddocent, verbonden aan het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht. Zij coördineert het thema ‘Cognitie’. In deze rol richt zij zich op het onderzoeken van mogelijkheden tot vernieuwen van diagnostiek en behandeling van cognitieve problemen na hersenletsel. Visuospatieel neglect neemt een belangrijke, centrale plaats in binnen het onderzoek.

Zij is lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie (NVN), de Nederlandstalige tak van OPSYRIS en Dutch Society for Simulations in Healthcare (DSSH). Zij vertegenwoordigt de NVN in de HersenletselAlliantie.

Promotieonderzoek 2007
Neuropsychology of Colour Perception.

Persoonlijke website: SMARTneurolab