Meetinstrumentenwaaier kinderrevalidatie

De meetinstrumentenwaaier is een hulpmiddel voor de implementatie en keuze van meetinstrumenten in de kinderrevalidatie.

De meetinstrumentenwaaier geeft u informatie over 20 meetinstrumenten, die gebruikt worden door verschillende disciplines. In de waaier staat beschreven wat er wordt gemeten, welk doel het meetinstrument heeft en voor welke doelgroep het geschikt is. Verder vindt u er informatie over de validiteit, betrouwbaarheid en over de bijbehorende literatuur.

Deze waaier is gemaakt in het kader van het project Knowledge Brokers PERRIN. Het doel van deze projecten is om door middel van knowledge brokers – initiatiefrijke professionals uit de eigen organisatie – kennis te implementeren in de kinderrevalidatie.

De waaier is te bestellen via kenniscentrum@dehoogstraat.nl en kost € 17,50 euro per stuk (exclusief verzendkosten). Gebruik voor uw bestelling het formulier voor eenmalige machtiging.

Contact

kenniscentrum@dehoogstraat.nl