Zorg voor mensen met afasie

Afasie is een taalstoornis ten gevolge van niet-aangeboren hersenletsel. Communicatieproblemen bij afasie hebben een enorme impact op de participatie. Mensen met afasie hebben verhoogde kans op depressie, sociale isolatie, een slechter eindresultaat na revalidatie en zelfs op voortijdig overlijden. Een belangrijke methode om de participatie van mensen met afasie te verhogen is het trainen van hun conversatiepartners.

In een landelijk onderzoek werd een training ontwikkeld voor zorgverleners, om communicatie technieken en –hulpmiddelen te gebruiken in gesprekken met mensen met afasie. Om straks de effecten van die training te bepalen, is het belangrijk om in kaart te brengen hoe de zorg voor mensen met afasie op dit moment verschilt van de zorg voor mensen na NAH die daar geen afasie aan over hielden.

Doel/vraagstelling

Het analyseren en publiceren van gegevens over de zorg voor mensen met afasie in vergelijking met de zorg voor mensen na NAH zonder afasie. Het kan bijvoorbeeld gaan om het beschrijven van de duur van de (revalidatie)behandelingen, het aantal behandelingen, valincidenten, tussentijdse ziekenhuisopname, DBC codes en de duur van de klinische- en poliklinische opname, waarbij de nadruk kan liggen op de analyse van afhankelijke- en onafhankelijke variabelen.

Soort project

In dit project wordt gebruik gemaakt van de databank van De Hoogstraat. Het gaat om ongeveer 500 revalidanten na NAH in de periode van de laatste 5 jaar. De student verzamelt literatuur over het onderwerp, voert statistische analyses uit en schrijft in overleg met de projectleider een Engelstalig artikel.

Gewenste studierichting

Master student (Klinische) Gezondheidswetenschappen of een master in organisatie van de zorg.

Duur

In overleg, circa 12 – 20 weken.

Standplaats

De Hoogstraat Revalidatie

Contactpersoon

Maren van Rijssen, Msc en PhD student, maren.vanrijssen@hu.nl

Interesse?

Interesse in deze stageopdracht? Vul dit formulier in en mail het met je CV naar de contactpersoon. Je aanvraag wordt dan door ons beoordeeld. Alleen volledig ingevulde formulieren in combinatie met een CV worden in behandeling genomen. Ben je geneeskundestudent en heb je interesse in deze stageopdracht? Neem dan contact op met Esther Dekker.