Zelfzorg en gezondheidsproblemen na een dwarslaesie

In het ZELF DOEN onderzoek is bij 250 mensen met een recente dwarslaesie tijdens en na de revalidatie een enquête afgenomen. Bij het ontslag uit de revalidatie en een jaar na ontslag zijn vragen gesteld over zelfzorg en medische complicaties. Daarbij zijn aan de hand van het Theory of Planned Behavior model ook vragenlijsten voor eigen vertrouwen, attitude en sociale norm afgenomen om zelfzorggedrag te kunnen verklaren.

Doel/vraagstelling

Het project zal antwoord geven op een of meer van de volgende onderzoeksvragen:

– Wat is het niveau van zelfzorg (kennis en uitvoering) van mensen met een dwarslaesie aan het einde van de revalidatie en een jaar later?
– Is het niveau van zelfzorg te verklaren met de elementen vertrouwen, attitude en sociale norm van het Theory of Planned Behavior model?
– Wat is de samenhang tussen het niveau van zelfzorg bij ontslag en de mate van gezondheidsproblemen een jaar na ontslag?
– Maar je kan met de beschikbare data wellicht ook zelf een vraagstelling bedenken.

Soort project

Literatuuronderzoek en statistische analyse van reeds verzamelde data. Het zal vooral gaan om correlatie- en regressieanalyses. Schrijven van een studieverslag, zoveel mogelijk in de vorm van een wetenschappelijk artikel.

Gewenste studierichting

Master sociale of gezondheidswetenschappen, geneeskunde of verpleegwetenschappen.
Interesse in statistiek sterkt tot aanbeveling.

Duur

Minimaal 12 weken.

Standplaats

De Hoogstraat Revalidatie

Contactpersoon

Marcel Post, m.post@dehoogstraat.nl

Interesse?

Interesse in deze stageopdracht? Vul dit formulier in en mail het met je CV naar de contactpersoon. Je aanvraag wordt dan door ons beoordeeld. Alleen volledig ingevulde formulieren in combinatie met een CV worden in behandeling genomen. Ben je geneeskundestudent en heb je interesse in deze stageopdracht? Neem dan contact op met Esther Dekker.