Valideren vragenlijst over zelfzorg na een dwarslaesie

In het ZELF DOEN onderzoek is bij 250 mensen met een recente dwarslaesie tijdens en na de revalidatie een enquête afgenomen. Onderdeel van de enquête zijn twee nieuwe korte vragenlijsten over zelfzorg (zorg voor de eigen gezondheid). Deze zijn afgenomen aan het einde van de revalidatie en een jaar later. De ene meet motivatie voor zelfzorg en de andere stimulatie tot zelfzorg door anderen. De validiteit van deze twee vragenlijsten moet nog worden onderzocht.

Doel/vraagstelling

Valideren van de twee nieuw ontwikkelde vragenlijsten; Stimulation to Perform Self-Care en de Motivation for Self-Care.

Soort project

a. Literatuuronderzoek en statistische analyse van reeds verzamelde data met onder andere correlatie- en factoranalyse. Schrijven van een studieverslag, zoveel mogelijk in de vorm van een wetenschappelijk artikel
b. Bij langere stages (5-6 maanden) is daarnaast eigen dataverzameling mogelijk, bijvoorbeeld voor het bepalen van de test-hertest betrouwbaarheid.

Gewenste studierichting

Master sociale of gezondheidswetenschappen, geneeskunde of verpleegwetenschappen.

Duur

Maximaal 12 weken.

Standplaats

De Hoogstraat Revalidatie

Contactpersoon

Marcel Post, m.post@dehoogstraat.nl

Interesse?

Interesse in deze stageopdracht? Vul dit formulier in en mail het met je CV naar de contactpersoon. Je aanvraag wordt dan door ons beoordeeld. Alleen volledig ingevulde formulieren in combinatie met een CV worden in behandeling genomen. Ben je geneeskundestudent en heb je interesse in deze stageopdracht? Neem dan contact op met Esther Dekker.