Wens tot amputatie bij patiënten met een plexus brachialis letsel

De afgelopen jaren hebben we binnen De Hoogstraat (en tevens in het UMCGroningen) een aantal verzoeken tot amputatie van de arm bij patiënten met plexus brachialisletsel gekregen. Het betrof de patiënten die na plexus brachialisletsel uiteindelijk een afunctionele arm ontwikkelden. Maar niet iedere patiënt met een afunctionele arm ontwikkelt een wens tot amputatie. Middels een opgestelde matrix worden patiënten preoperatief gescreend op geschiktheid en consistente wens tot amputatie. Nog niet duidelijk is welk deel van de patiënten met plexus brachialisletsel de wens tot amputatie ontwikkelt. En welke patiënten post-operatief (langdurig) tevreden zijn met hun keuze (onderverdeeld naar diverse factoren als pijn, cosmetiek, functie/ niveau van functioneren).Kunnen we vooraf een beter beeld krijgen van de subcategorie patiënten die uiteindelijk tevreden zal zijn met de amputatie? En welke factoren daarin het meest bepalend zijn?

Doel/vraagstelling

Welke subcategorie patiënten met plexus brachialisletsel is een goede kandidaat voor een amputatie van de aangedane arm, waarbij zij postoperatief tevreden zijn en blijven? Aan de hand van de bovengenoemde factoren zal dit uitgezocht worden. Kunnen er vanuit deze (voor)selectie criteria geformuleerd worden die helpen in de preoperatieve besluitvorming?

Soort project

Het betreft een kwalitatief onderzoek. Het eerste deel van het onderzoek zal bestaan uit het analyseren van de reeds bestaande en ingevulde pre- en postoperatieve vragenlijsten die patiënten met een wens tot amputatie (en uitgevoerde amputatie) hebben ingevuld. Het tweede deel bestaat uit het afnemen van (semi-gestructureerde) interviews met daarna de analyse hiervan.

Gewenste studierichting

Onderzoek is geschikt voor 1 of meerdere AIOS revalidatiegeneeskunde/ANIOS, studenten uit de opleiding gezondheidswetenschappen/ bewegingswetenschappen.

Duur

Zes maanden

Standplaats

De Hoogstraat Revalidatie/UMCG

Contactpersoon

Iris van Wijk, revalidatiearts, i.v.wijk@dehoogstraat.nl
Het onderzoek zal uitgevoerd worden in samenwerking met Maaike Lange, revalidatiearts, en Corry van der Sluis, hoogleraar armamputatie UMCG.

Interesse?

Interesse in deze stageopdracht? Vul dit formulier in en mail het met je CV naar de contactpersoon. Je aanvraag wordt dan door ons beoordeeld. Alleen volledig ingevulde formulieren in combinatie met een CV worden in behandeling genomen. Ben je geneeskundestudent en heb je interesse in deze stageopdracht? Neem dan contact op met Esther Dekker.