Vragenlijstonderzoek naar stigma en zelfcompassie bij neuromusculaire aandoeningen

Neuromusculaire aandoeningen (NMA) is een verzamelnaam voor een groot aantal ziekten van de spieren zelf (spierziekten), of van de zenuwen die de spieren aansturen. Hierdoor kunnen de spieren niet of onvoldoende functioneren en nemen vaak verschillende lichaamsfuncties geleidelijk af. Lichamelijke beperkingen, het gebruik van hulpmiddelen, afhankelijkheid van andere mensen bij dagelijkse activiteiten en het verlies van sociale rollen kunnen leiden tot het ervaren van stigma. Als mensen worden gediscrimineerd in hun omgeving spreken we van daadwerkelijk stigma. Er is sprake van zelfstigma als mensen negatieve denkbeelden/reacties uit hun omgeving overnemen en op zichzelf betrekken. Dat gaat vaak gepaard met schaamte, zich buitengesloten voelen en een negatief zelfbeeld. Stigma kan ertoe leiden dat mensen angstgevoelens of een depressie ontwikkelen, sociaal geïsoleerd raken en hulp gaan mijden. Recent onderzoek suggereert dat zelfcompassie, het vermogen om vriendelijk te zijn tegen jezelf in een moeilijke situatie, beschermt tegen het ervaren van stigma. Door middel van dit onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de ervaringen van NMA patiënten met stigma, zelfcompassie en de samenhang daartussen.

Doel/vraagstelling

Met dit project beogen we verschillende vragen te beantwoorden: In welke mate ervaren NMA patiënten stigma? Verschilt de stigmabeleving tussen de verschillende typen aandoeningen? Wat is de mate van zelfcompassie bij NMA patiënten? Verschilt de mate van zelfcompassie tussen de verschillende typen aandoeningen? Wat is de samenhang tussen stigma en zelfcompassie?

Soort project

Vragenlijstonderzoek. In dit project wordt gebruik gemaakt van data die in september-oktober 2021 zijn verzameld onder ALS/PSMA patiënten over stigma, zelfcompassie en hun psychische gezondheid. De student verzamelt aanvullende data onder populaties met andere neuromusculaire aandoeningen, voert statistische analyses uit op de verzamelde data en schrijft op basis daarvan een scriptie/artikel.

Gewenste studierichting

Psychologie, gezondheidswetenschappen, geneeskunde

Duur

In overleg, 3 tot 4 maanden

Standplaats

UMC Utrecht, afdeling Revalidatie, Fysiotherapiewetenschap en Sport

Contactpersoon

Marion Sommers-Spijkerman i.s.m. Anita Beelen. Contact: m.p.j.spijkerman-6@umcutrecht.nl

 

Interesse?

Interesse in deze stageopdracht? Vul dit formulier in en mail het met je CV naar de contactpersoon. Je aanvraag wordt dan door ons beoordeeld. Alleen volledig ingevulde formulieren in combinatie met een CV worden in behandeling genomen. Ben je geneeskundestudent en heb je interesse in deze stageopdracht? Neem dan contact op met Esther Dekker.