Vertrouwen, zelfzorg, complicaties bij dwarslaesie

De afgelopen 2,5 jaar zijn er bij een grote groep mensen met een recent verworven dwarslaesie (250), vragenlijsten afgenomen gericht op de zelfzorg en zelf-management, bekend als het ZELF DOEN onderzoek. Binnen dit project zijn een groot aantal vragenlijsten afgenomen op verschillende momenten in het revalidatieproces en in het eerste jaar daarna. Zo zijn er bijvoorbeeld lijsten afgenomen ten aanzien van het vertrouwen in het omgaan met de aandoening, het vertrouwen dat men in het algemeen om kan gaan met problemen en specifiek het vertrouwen in de zelfzorg. Daarnaast zijn er een groot aantal psychologische en medische variabelen verzameld, waaronder het optreden van complicaties en de ervaren last hiervan.

Doel/vraagstelling

Doelstellingen zouden kunnen zijn:
– Hoe ontwikkeld het vertrouwen in het omgaan met de aandoening zich tijdens en na de primaire dwarslaesie revalidatie?
– Hoe staat het met de kennis en uitvoering van de zelfzorg op het einde van de dwarslaesie revalidatie en een jaar nadien?
– Welke veelvoorkomende complicaties treden er op tijdens de dwarslaesie revalidatie en hoe wordt dit door de revalidanten ervaren? Is hierbij een samenhang met psychologische factoren?
– Maar je kan met de beschikbare data wellicht ook zelf een vraagstelling bedenken.

Soort project

Kwantitatief onderzoek

Gewenste studierichting

Een van de psychosociale studierichtingen, geneeskunde of daaraan gerelateerde studie. Kennis van methode van onderzoek en enige statistische kennis sterk tot de aanbeveling.

Duur

6 weken tot 4 maanden, afhankelijk van de vraagstelling.

Standplaats

De Hoogstraat Revalidatie

Contactpersoon

Tijn van Diemen i.s.m. Marcel Post
t.v.diemen@dehoogstraat.nl

Interesse?

Interesse in deze stageopdracht? Vul dit formulier in en mail het met je CV naar de contactpersoon. Je aanvraag wordt dan door ons beoordeeld. Alleen volledig ingevulde formulieren in combinatie met een CV worden in behandeling genomen. Ben je geneeskundestudent en heb je interesse in deze stageopdracht? Neem dan contact op met Esther Dekker.