Slaap, voeding & fysieke activiteit bij kinderen met Cerebrale Parese (CP)

Voor het zorginnovatieproject ‘Aandacht voor fysieke gezondheid bij kinderen met cerebrale parese’, zijn we op zoek naar een gemotiveerde stagiaire voor een interessant en klinisch relevant project. Binnen het project hebben we in de afgelopen twee jaar een drietal screeningslijsten ontwikkeld op het gebied van slaap, voeding en fysieke activiteit, met als doel om problemen op één/meerdere van deze domeinen vroegtijdig te kunnen signaleren bij kinderen met CP in de leeftijd 0-8 jaar.

Sinds april 2019 zijn deze screeningslijsten ingezet als pilot op De Hoogstraat Revalidatie (revalidatiecentrum & mytylschool) en op de neonatale follow-up van het WKZ. Daarmee zijn er tot op heden ruim 100 kinderen in Utrecht gescreend en waar nodig behandeld. Het komende jaar staat landelijke implementatie van dit CP Zorgpad centraal, welke zal plaatsvinden in de vorm van een symposium op 17 april 2020 met revalidatie-instellingen uit heel Nederland.

Doel/vraagstelling

Het doel van deze onderzoeksstage is om de screeningslijsten en resultaten uit dit eerste pilotjaar te analyseren en samen te brengen tot een mooi overzicht, om te kunnen verspreiden onder revalidatie instellingen in Nederland.

Soort project

In dit project wordt gebruik gemaakt van reeds verzamelde data (screeningslijsten). Het gaat om ongeveer 100 kinderen met CP die gezien zijn op drie locaties in het afgelopen jaar. De student verzamelt literatuur over het onderwerp, voert de data in in een (reeds gebouwde) online database, maakt een helder overzicht van de resultaten en voert statistische analyses uit. Afhankelijk van de opleidingseisen schrijft de student in overleg met de projectcoördinator/leider een Engelstalig wetenschappelijk verslag in artikelvorm.

Gewenste studierichting

Geneeskunde, Neuroscience & Cognition, Neuropsychologie, Fysiotherapie, Ergotherapie, Diëtetiek, Bewegingswetenschappen, Biomedische Wetenschappen of soortgelijke studierichting.

Duur

Per direct; kortdurende onderzoeksstage van ongeveer 8 tot 12 weken.

Standplaats

De Hoogstraat Revalidatie

Contactpersoon

Raquel Hulst, projectcoördinator & PhD student: r.hulst@dehoogstraat.nl

Interesse?

Interesse in deze stageopdracht? Vul dit formulier in en mail het met je CV naar de contactpersoon. Je aanvraag wordt dan door ons beoordeeld. Alleen volledig ingevulde formulieren in combinatie met een CV worden in behandeling genomen. Ben je geneeskundestudent en heb je interesse in deze stageopdracht? Neem dan contact op met Esther Dekker.