POWER onderzoek bij revalidanten en naasten

Een aandoening met chronische gevolgen heeft een grote impact op het leven van de persoon zelf, maar ook op dat van zijn naasten. Aan het POWER onderzoek hebben koppels van revalidanten met een recent verworden dwarslaesie, niet-aangeboren hersenletsel of een amputatie en hun naasten deelgenomen. Zij hebben op verschillende momenten in het revalidatieproces tot en met 2-4 jaar na ontslag vragenlijsten ingevuld gericht op verschillende onderwerpen.

De belangrijkste uitkomstmaten waren het vertrouwen van revalidanten en hun naasten om om te kunnen gaan met de aandoening en hun mate van participatie. Daarnaast zijn veel verschillende vragenlijsten afgenomen die mogelijk samenhangen met dit vertrouwen of met participatie. Hierbij gaat het onder meer om aandoeningsgerelateerde factoren (bijvoorbeeld de mate van fysieke onafhankelijkheid), psychologische kenmerken (bijvoorbeeld neuroticisme, veerkracht, copingstijl), gezinsfunctioneren en het sociale netwerk.

Doel/vraagstelling

Er zijn verschillende vraagstellingen die beantwoord kunnen worden met behulp van de gegevens uit de POWER dataset, bijvoorbeeld:

  • Welke hulp ontvangen revalidanten en van wie? Welke hulp bieden naasten en hoe vaak? Komt wat revalidanten en naasten zeggen overeen of wordt ontvangen/geboden hulp anders ervaren?
  • Wat is de samenhang tussen ervaren belasting en caregiver mastery bij naasten
  • Validering van een verkorte schaal om proactieve coping te meten.
  • Beloop van uitkomsten bij revalidanten, naasten, dwarslaesie, niet-aangeboren hersenletsel.
  • Andere vraagstellingen zijn ook mogelijk.

Soort project

In dit project wordt gebruik gemaakt van data uit het POWER onderzoek. Dit onderzoek is in de periode 2016-2021 uitgevoerd onder 329 koppels van revalidanten met een dwarslaesie, niet-aangeboren hersenletsel of een amputatie en hun naasten. De student verzamelt literatuur over het gekozen onderwerp, voert statistische analyses uit op de beschikbare data en schijft op basis daarvan een Engelstalige scriptie/artikel.

Gewenste studierichting

Gezondheidswetenschappen, bewegingswetenschappen, geneeskunde, psychologie e.d.

Duur

In overleg, 3-4 maanden

Standplaats

De Hoogstraat Revalidatie

Contactpersoon

Eline Scholten i.s.m. Marcel Post
e.scholten@dehoogstraat.nl

Interesse?

Interesse in deze stageopdracht? Vul dit formulier in en mail het met je CV naar de contactpersoon. Je aanvraag wordt dan door ons beoordeeld. Alleen volledig ingevulde formulieren in combinatie met een CV worden in behandeling genomen. Ben je geneeskundestudent en heb je interesse in deze stageopdracht? Neem dan contact op met Esther Dekker.