Meerwaarde van revalidatie door meten van uitkomsten

Dit onderzoeksproject zal worden uitgevoerd in zes jaar tijd en bestaat uit verschillende fasen. Het doel van het onderzoek is om een meetinstrument te ontwikkelen, dan wel samen te stellen uit reeds bestaande vragenlijsten, voor het meten van zelfredzaamheid, participatie, eigen regie en kwaliteit van leven. Het instrument moet ingezet kunnen worden in individuele patiëntenzorg en kwaliteitsverbetering realiseren op instellingsniveau. Het zal zo ontwikkeld worden dat het gebruikt kan worden voor alle volwassenen die in revalidatiebehandeling zijn, klinisch dan wel poliklinisch. Binnen de revalidatie sector bestaan zeven hoofdgroepen voor diagnoses waarbinnen alle diagnoses en behandeldoelen vallen.

We zitten nu in de tweede fase van het onderzoek. Met behulp van focusgroep discussies hebben we  wensen en behoeften van gebruikers en professionals in kaart gebracht. Door middel van deze inventarisatie hebben we een selectie gemaakt van meetinstrumenten die mogelijk geschikt zouden zijn.

Doel/vraagstelling

Het doel van deze fase is om een valide meetinstrument te ontwikkelen en daarbij zal een antwoord worden verkregen op de vraag: Wat is de beste samenstelling van domeinen voor een generiek meetinstrument voor het meten van eigen regie, participatie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven als uitkomst van revalidatie?

Deze fase bestaat uit een cross-sectionele studie waarbij er bij 250 oud revalidanten een eerste versie van de vragenlijst wordt afgenomen. Bij de selectie van oud revalidanten zal rekening worden gehouden met spreiding over verschillende revalidatie instellingen, leeftijdscategorieën, opleidingsniveau en diagnosegroepen.

Soort project

Het is een klinimetrisch onderzoeksproject. De student verzamelt literatuur over het onderwerp, zal oud revalidanten werven, vragenlijsten afnemen en mogelijk helpen in de factoranalyses. Uiteindelijk schijft de student een rapportage over de bevindingen.

Gewenste studierichting

Gezondheidswetenschappen, maatschappijwetenschappen, verplegingswetenschappen, e.d.

Duur

In overleg, 3 tot 6 maanden

Standplaats

De Hoogstraat Revalidatie

Contactpersoon

Tanja Mol, t.mol@dehoogstraat.nl
06-83230674

Interesse?

Interesse in deze stageopdracht? Vul dit formulier in en mail het met je CV naar de contactpersoon. Je aanvraag wordt dan door ons beoordeeld. Alleen volledig ingevulde formulieren in combinatie met een CV worden in behandeling genomen. Ben je geneeskundestudent en heb je interesse in deze stageopdracht? Neem dan contact op met Esther Dekker.